nieuws

Ontwikkelaar en bouwer Hendriks ziet winst stijgen

bouwbreed

oss – Bouwer en ontwikkelaar Hendriks uit Oss heeft vorig jaar de nettowinst zien toenemen met 33 procent tot 3,3 miljoen euro. Het streven ook een hogere omzet te boeken, werd niet gehaald. De bedrijfsopbrengsten daalden met tweehonderdduizend naar 77,6 miljoen euro.

Algemeen directeur Hendriks ging voor een omzet van 86,2 miljoen euro, maar moest uiteindelijk met 8,6 miljoen minder genoegen nemen. Hendriks weet wel waarom. ‘Het gaat landelijk niet goed in de woningbouw’, schrijft de directeur in het jaarverslag over 2001. ‘Procedures lopen te lang en we moeten mede daardoor vaak te lang wachten op vergunningen. Over het geheel genomen neemt de productiecapaciteit af, waardoor de concurrentie groter is.’ Niettemin zag de bouwdivisie de omzet met een miljoen stijgen naar 35,2 miljoen euro. Ook de installatietak groeide, met 10 procent naar 3,1 miljoen euro. In de projectontwikkeling en bij Hendriks’ timmerfabriek De Elzenburg liepen de omzetten echter terug.

Fabriek

‘Bij projectontwikkeling was er na een explosieve groei van ongeveer 80 procent in 1999, in 2000 sprake van een omzetgroei van 18 procent naar een niveau van 31,3 miljoen euro. In 2001 is de omzet licht gedaald met 2,8 procent tot 30,5 miljoen.’ De 8,8 miljoen aan omzet die de timmerfabriek (kozijnen en kappen) behaalde, noemt hij ‘zonder meer teleurstellend’. In 2000 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van de timmerdivisie immers nog 9,5 miljoen euro. ‘De productiecapaciteit kon door de pieken en dalen in het werkaanbod niet helemaal benut worden’, verklaart Hendriks de dalende omzet. Wel steeg door een interne reorganisatie de productiviteit per medewerker in de kozijnenfabriek met 15 procent. ‘Deze efficiencyverhoging zal naar verwachting in 2002 worden voortgezet. Daarnaast wordt gezocht naar een oplossing gezicht voor het tekort aan productieruimte in de kappenfabriek.’

Herstructurering

Het jaar 2001 stond voor Hendriks voor een groot deel in het teken van een interne herstructerering. Dit om de slagkracht van het bedrijf en de synergie te vergroten. Tegelijk is de bedrijfsnaam gewijzigd. Die luidt niet langer Hendriks Bedrijven, maar Hendriks Bouw en Ontwikkeling. De komende jaren gaat het bedrijf extra inzetten op de herstructurering van binnenstedelijke gebieden. ‘Nu het Vinex-beleid tot een afronding komt, dient onze aandacht steeds meer gericht te zijn op vervangende nieuwbouw, onderhoud en renovatie in stadswijken’, aldus Hendriks. ‘In de laatste Nota ruimtelijk ordening krijgt dat een hoge prioriteit. De nota speelt in op nieuwe behoeftes van bewoners, geeft starters een grotere kans en maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. Onze organisatie wil hier graag op inspelen.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels