nieuws

Paul Rosenmöller

bouwbreed

Paul Rosenmöller

Geplande nieuwbouw van wegen schrappen en een ontmoedigingsbeleid voor de auto. Extra geld voor fietspaden, fietsenstallingen en ondergronds transport.

Zuiderzeelijn via bestaande intercityverbinding aanleggen. Schiphol aan banden, vliegen is veel te goedkoop.

Rondje Randstad komt tot stand door verbetering van de bestaande spoorlijnen tussen de grote steden.

Bij alle nieuwe ruimtelijke plannen is het natuurlijke watersysteem bepalend. De watertoets moet in de wet worden verankerd.

Om te voorkomen dat Nederland helemaal volslibt met bebouwing komen er harde grenzen tussen stad en platteland. Buiten de rode contour mag niet gebouwd.

Een openruimteheffing maakt bouwen in open gebieden minder aantrekkelijk.

Kloof tussen kopen en huren verkleinen. Deels door verkoop van huurwoningen aan de huurders. Verkoop en sloop mogen echter geen doel op zich worden.

De regels moeten aangepast zodat werkgevers willen voorkomen dat mensen in de wao komen. De wao-uitkering moet hoger dan de huidige 70 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels