nieuws

Bindend advies voor de modderkruiper

bouwbreed

den haag – De aanwijzing van kernleefgebieden voor beschermde dieren en planten kan bouwconflicten voorkomen. Dat stellen de Neprom, AVBB en het natuurplatform PSO in een gezamenlijk schrijven aan staatssecretaris Faber. De organisaties bepleiten een speciale commissie in het leven te roepen om in geval van twijfel een bindend advies uit te brengen.

Het initiatief tot het convenant met projectontwikkelaars(Neprom) en bouwbranche (AVBB) komt van het Platform Soortenbeschermende Organisaties (PSO). Tot de deelnemers behoren organisaties als Das & Boom, Floristisch Onderzoek Nederland en de Vogelbescherming. De natuurbeschermers zit het dwars steeds vaker op één hoop te worden gegooid met particulieren en organisaties die uit louter eigenbelang beschermde diersoorten opvoeren om ongewenste ontwikkelingen in hun eigen achtertuin tegen te houden. ‘Natuurbeschermers komen steeds meer in een kwaad daglicht te staan. Zonder dat de bescherming van de bedreigde soorten dichterbij komt. De hoge rekening voor een gebrek aan beschermingsbeleid komt ook te liggen bij projectontwikkelaars, bouwers en de uiteindelijke eigenaren van het vastgoed’, aldus de drie organisaties. Voorstel is kernleefgebieden aan te wijzen waar niet meer gebouwd mag worden. In ruil hiervoor zou buiten deze zones de aanwezigheid van zeldzame dieren of planten nooit meer reden moeten zijn bouwprojecten stil te leggen. De strijdbijl ten aanzien van korenwolven, zandhagedissen en modderkruipers wordt dan begraven.

Ommezwaai

De Raad voor het Landelijk Gebied stelt in zijn gisteren uitgebrachte advies aan staatssecretaris Faber dat het behoud van planten en dieren goed te combineren is met gewenste sociale en economische ontwikkelingen. Voorwaarde is wel dat het soortenbeleid tijdelijk geïntensiveerd wordt om de nu falende controle achteraf grotendeels te vervangen door actief handelen aan de voorzijde van de pijplijn. De ommezwaai vergt volgens de raad een extra budget van 20 miljoen euro plus voor alle bestuurslagen samen een uitbreiding van de personele inspanning met honderd manjaar. De extra investeringen zouden ruimschoots opwegen tegen de kosten veroorzaakt door stagnatie van projecten. Aanbevolen wordt de voorgestelde maatregelen uiterlijk in tien jaar af te ronden. Deze verplichting zou opgenomen moeten worden in de flora- en faunawet. De provincies dienen expliciet de verantwoordelijkhied te nemen in de vorm van een resultaatverplichting voor de populatieomvang van bepaalde soorten. Maatschappelijke organisaties moete nadrukkelijk beschouwd worden als partners met een eigen verantwoordelijkheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels