nieuws

Meer typen verf behouden glans

bouwbreed

den haag – Bij permanent praktijkonderzoek naar de prestaties van schilderwerk tekenen zich na zes jaar opvallende verschillen af in glansbehoud en afpoederen van verfsystemen af. Het glansbehoud van high solids is duidelijk het gevolg van productverbetering.

Dat blijkt uit de jaarlijkse inspecties van het praktijkonderzoek van adviesbureau Centrum voor onderzoek en technisch advies (COT) naar de prestaties van schilderwerk. Het bureau begon in 1994 met het onderzoek met als doel de duurzaamheid vast te stellen van schilderwerk op houten gevelelementen. Het prestatieonderzoek telt momenteel 76 deelnemende woningcomplexen of delen daarvan. Tien hiervan zijn in 1994 begonnen, 28 in 1995 en sindsdien komen er jaarlijks vier tot acht deelnemende projecten bij. Behalve deelnemers in onroerend goed nemen schilders- en onderhoudsbedrijven en verffabrikanten deel aan het onderzoek. Het huidige aantal verfsystemen in onderzoek is 76. Daaronder bevinden zich vijftien watergedragen systemen, 35 high solids (HS) en zeven zogenoemde doorwerkverven. De verschillen tussen de drie verschillende verftypen noemt projectleider B.P. Alblas van het COT opvallend. Watergedragen acrylaatverven vertonen na zes jaar praktijk nog maar een gering glansverlies. De oplosmiddelrijke alkydharsverven beginnen na gemiddeld twee jaar al glans te verliezen en zijn na zes jaar gemiddeld bijna de helft van de aanvangsglans kwijt. Voor de groep high solids is de glansafname nog sterk. Er is evenwel een duidelijke verbetering waar te nemen in het glansbehoud van producten van recente jaren, een gevolg van productverbeteringen waaraan de verfindustrie werkt. Het afpoederen van de verven in de praktijk vertoont hetzelfde beeld als het glansbehoud. High solids beginnen na twee jaar substantieel af te poederen, alkydharsverven doen dat na drie jaar en watergedragen producten pas na vier jaar. Het verschijnsel waarbij verf in poedervorm afbladdert, doet zich op zuidwest georiënteerde gevels drie keer zoveel voor als op gevels met een andere oriëntatie. Defecten in de verf, zoals barst- en bladdervorming, komen vanaf drie jaar praktijk op meerdere woningcomplexen voor. Alhoewel een goede interpretatie van de waargenomen defecten slechts na meer gegevens mogelijk zal zijn, is al wel een ruwe vergelijking tussen de drie verftypen te maken. Barstvorming komt bij acrylaten en HS-verven minder voor dan in traditionele alkyds. Acrylaten vertonen overigens de minste barsten van de drie typen. Alblas stelt dat de waarde van het demonstratieproject steeds groter zal worden naarmate het vordert. “In de komende jaren zullen aan de hand van dit project meer antwoorden op vragen zijn te geven, waarmee beleidsmatige onderhoudskeuzes zijn te onderbouwen. Het permanente karakter van het onderzoek staat daarvoor garant. Deelname is overigens dit jaar voor het laatst mogelijk”, aldus Alblas. Alkydharsverf is een traditionele oplosmiddelrijke verf. Alkydverf wordt verdund met synthetische verdunners, zoals terpentine, thinner en wasbenzine. Deze stoffen zijn schadelijk voor gezondheid en milieu. Acrylverf (acrylaatverf) is een verf op basis van acryl. Het is een waterverdunbare verf en bevat zeer weinig oplosmiddel. High solids zijn oplosmiddelarme alkydverven en bevatten meer bindmiddelen en vulstoffen dan de traditionele alkydverf. High solids zijn anderhalf keer zo duur als andere alkydverf. De dekking is echter beter, waardoor deze verven uiteindelijk toch goedkoper kunnen uitvallen. Hybride verf bevat een mengsel van acrylaathars en alkydhars als bindmiddel opgelost in water en is oplosmiddelarm. Natuurverf is gemaakt van natuurlijke grondstoffen en bevat lijnolie of natuurhars als bindmiddel. Er is natuurverf op waterbasis en natuurverf op basis van vluchtige organische oplosmiddelen. Verdunnen van de laatste kan met terpentijn (iets anders dan terpentine) of citrusolie. Vluchtige organische stoffen (VOS) vormen een grote milieubelasting. Ze veroorzaken smog en dragen bij aan het broeikaseffect. Bovendien kan bij langdurige inademing van deze stoffen het zenuwstelsel worden aangetast. Watergedragen of waterverdunbare verfsoorten bevatten geen of zeer weinig oplosmiddel. Voorbeelden zijn: hybride verf, alkydemulsie en natuurverf.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels