nieuws

Spraakverwarring regeert pps-projecten

bouwbreed

delft – Opdrachtgevers die onder het mom van publiek-private samenwerking projecten op de markt brengen die eigenlijk het predikaat pps niet verdienen, doen zichzelf, de betrokken aannemers en de maatschappij te kort. In Nederland heerst grote spraakverwarring over uitbesteden, contractvormen en samenwerken. Dat zegt prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder van de TU Delft in een interview met Cobouw.

De hoogleraar integraal ontwerpen bij de faculteit Civiele Techniek stelt vast, dat slecht wordt nagedacht over wat de overheid uitbesteedt en waarom. En als het al duidelijk is, moet een opdrachtgever weten hoe je dat dan doet. Het gaat over bepaalde contractvormen, waarvan ‘design and build’ er één van kan zijn. Opdrachtgevers bij de overheid laten zich tegenwoordig graag bijstaan door bijvoorbeeld het Kenniscentrum PPS dat door het ministerie van Financiën in het leven is geroepen om deze samenwerkingsvorm te stimuleren. Bij publiek-private samenwerking (pps) gaat het om samenwerken van publieke en private partijen waarbij commerciële waarde aan publieke waarde wordt toegevoegd. De commerciële waarde genereert inkomsten waarmee de plannen gedeeltelijk kunnen worden gefinancierd. Dat zou allemaal, zeker met een Kenniscentrum PPS als vraagbaak, geen probleem moeten zijn.

Ingewikkeld

Maar De Ridder vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de A59, een stukje autosnelweg van 8 kilometer tussen Rosmalen en Geffen, door de provincie Noord-Brabant en het Kenniscentrum PPS volgens een uiterst ingewikkeld ‘design and build’ wordt aanbesteed. Zeker omdat het ook nog eens ‘pps’ wordt genoemd, terwijl er geen enkele commerciële waarde aan wordt toegevoegd. Het project A59 staat in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vermeld om in 2007 te worden uitgevoerd. Het is momenteel een knelpunt. Daarom wil de provincie Noord-Brabant een versnelde aanleg. ‘Maar alles ervan ligt al vast in een tracébesluit. Het is gewoon uitbesteden, niks ontwerpen, niks pps’, aldus De Ridder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels