nieuws

Aalmarkt krijgt nieuw leven ingeblazen; Leiden aan de Rijn weer aantrekkelijk maken voor publiek

bouwbreed

Aalmarkt krijgt nieuw leven ingeblazen; Leiden aan de Rijn weer aantrekkelijk maken voor publiek

De historische en cultuurrijke binnenstad van Leiden is het meest bijzondere wat de gemeente te bieden heeft. De Aalmarkt is een gebied dat nieuw leven moet worden ingeblazen. Het is een dooie boel rondom de markt, constateert de gemeente. Langs de Rijn ontbreekt het aan winkels, terrassen en horeca, het publiek trekt er niet naar toe. Daarom is het hoog tijd voor een stedenbouwkundige ingreep op en rondom de Aalmarkt. Samen met projectontwikkelaar MAB heeft de gemeente Leiden een vernieuwingsplan op tafel gelegd. Afgelopen maand verliep de inspraaktermijn op het plan; de burger van Leiden heeft haar mening kenbaar kunnen maken. Volgende maand zal het plan in de gemeenteraad aan de orde komen. Dit jaar kunnen de eerste bouwplannen worden gemaakt voor projecten op de Aalmarkt. Het program van eisen houdt in dat circa 23.000 vierkante meter winkelruimte en 75 woningen worden ontwikkeld. Daarnaast komt er een ondergrondse parkeergarage voor 375 auto’s en worden nieuwe openbare ruimten gecreëerd. Enkele belangrijke culturele gebouwen worden verplaatst of uitgebreid. Tussen 2004 en 2007 worden de bouwplannen uitgevoerd. Sinds de jaren twintig is het gezicht van de Aalmarkt ingrijpend veranderd. Het startsein werd gegeven met de bouw van een opslagpand voor thee, koffie en tabak van Van Nelle. De bouwstijl van de Nieuwe Zakelijkheid verdrong de klassieke bouwstijlen. Een ander ingrijpend voorbeeld was de nieuwbouw van het complex voor de Hoogheemraadschap Rijnland ten koste van het neogotische postkantoor uit 1895. Uitgangspunt voor het Aalmarktproject is nu om enerzijds de cultuurhistorische gebouwen zoveel mogelijk te behouden en te restaureren, maar aan de andere kant nieuwbouw te realiseren met een verrassende en afwisselende architectuur dat respect toont voor de omgeving. Een ander uitgangspunt is om het water tussen de Stille Rijn en Aalmarkt weer bij de binnenstad te betrekken. Door in dit gebied winkels, terrassen en horeca te realiseren, willen de plannenmakers de Aalmarkt weer nieuw leven inblazen. Om het gebied ook ’s avonds levendig te houden, worden nieuwe woningen en appartementen gerealiseerd. Voor de architecten betekent de Aalmarkt een grote stedenbouwkundige en architectonische uitdaging. Er zullen nieuwe looproutes (steegjes) en openbare ruimtes (pleintjes) moeten worden gecreëerd om logische verbindingen tot stand te brengen. Op dit moment breekt de Aalmarkt het stadshart in tweeën, die barrière wordt straks geslecht. Daarbij gaat het vooral om de drukke Haarlemmerstraat en de doodse Breestraat. De nieuwe steeg zal aansluiten op de Haarlemmerstraat en de Stille Rijn. Langs die nieuwe route worden winkels toegevoegd. Rondom het nieuwe waterplein aan de Stille Rijn worden winkels en horecavoorzieningen gebouwd. Dankzij een nieuwe voetgangersbrug over de Rijn komt het publiek uit bij de nieuwe Aalmarktschool. Een grote winkel moet daar de stroom winkelend publiek op gang brengen. Veel nieuwe winkels worden in bestaande monumentale panden ondergebracht; alleen langs het pleintje verrijst nieuwbouw. V&D moderniseert zijn warenhuis.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels