nieuws

Werkvergunningen dragen bij aan veiliger werken

bouwbreed

hoogezand ­ De veiligheid waarmee wordt gewerkt is één van de aspecten waar Stork GLT bij de uitvoering van het renovatieproject op wordt beoordeeld. Een strikt vergunningsstelsel voorkomt daarom dat er veel geïmproviseerd moet worden.

A. Schoute van consortiumpartner Stork Industrial Services: “Ter bevordering van de veiligheid te zijn we enorm gefixeerd gestructureerd te werken. Voor de bouw is dat ongebruikelijk, daar word je juist geprezen als je in staat bent te improviseren. Hier is dat uit den boze. Improviseren kost altijd geld, vergt extra aandacht van het management én leidt tot onveiligheid. Daarom wordt iedere klus minutieus in kaart gebracht en gepland, er wordt gekeken welke risico’s er mee gemoeid zijn en hoe deze te beperken zijn. Is het bijvoorbeeld nodig om extra beschermende kleding te dragen of een deel van het terrein af te zetten. Pas als die maatregelen zijn genomen, mag het werk starten.”

Werkvergunning

Het gestructureerd werken wordt ondersteund door een vergunningenstelsel. Voor iedere klus moeten de werknemers die deze gaan uitvoeren, beschikken over een werkvergunning. Al naar gelang de aard van de werkzaamheden is deze een dag tot maximaal een week geldig. In de werkvergunning staat welke risico’s er zijn, welke beschermingsmaatregelen verplicht zijn en hoe er moet worden gewerkt. Naast het systeem van werkvergunningen, wordt iedere werknemer voorbereid op zijn taak door middel van dagelijkse of wekelijkse werkbesprekingen en geldt een verplichting om vooraf een aantal video’s over de werkwijze en veiligheidsrisico’s te bekijken. “Voor de mensen op het werk is dat wel even wennen, maar het is al snel routine geworden”, zegt P. de Vos, namens Visser & Smit Bouw, hoofduitvoerder bij de renovatie van de cluster Zuiderpolder bij Winschoten. “En de resultaten zijn er naar. Sinds de start van de renovatie in 1997 zijn er geen verzuimongevallen geweest.”

Catwalksysteem

Behalve deze structurele maatregelen, wordt in het project consequent gekeken naar voorzieningen die het werk veiliger kunnen maken of leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Voor de goede begaanbaarheid van het bouwterrein wordt daarom bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het Catwalksysteem, geperforeerde aluminium vlonders die door middel van steunpunten aan elkaar zijn bevestigd. Ook is besloten om bovenop de drassige en venige ondergrond eerst een zandlaag te storten. G.H. Roelen (bedrijfsleider Visser & Smit Bouw): “Met arbo­ en veiligheidsmaatregelen is het net zoals met investeringen in apparatuur of productinnovaties. Je kunt exact uitrekenen wat het kost en oplevert aan minder verleturen of wat stilstand door een ongeval tot gevolg heeft of hoe je sneller en met minder ongemakken kunt werken. Alleen al door de begaanbaarheid van het terrein te verbeteren, zijn onze mensen productiever en is het merkbaar veiliger geworden. Die investering in materiaal en het opbrengen van een extra grondlaag halen we er daardoor dik uit.”

Reageer op dit artikel