nieuws

‘Wees zuinig op het COB’

bouwbreed Premium

rotterdam ­ In amper tien jaar tijd heeft Nederland uit het niets een vooraanstaande positie opgebouwd op het gebied van ondergronds bouwen. Het is dus zaak zuinig te zijn op het netwerk waarin bedrijfsleven, overheid en wetenschap efficiënt op dit gebied samenwerken. Dit betoogde de Amerikaanse grondlegger van het ondergronds bouwen, prof. Ray Sterling tijdens de COB­dag.

Sterling stichtte in de jaren zeventig het toonaangevende onderzoeksinstituut Underground Space Center in Minnesota. Behalve voor technische aspecten, was daar ook veel aandacht voor de zachte kant van ondergronds bouwen, zoals de beleving van ondergrondse ruimten. Toen aan de universiteit een andere wind ging waaien werd het instituut gesloten en zeven jaar geleden nam Sterling de wijk naar Louisiana. Daar beperkt zijn onderzoek zich, tot zijn spijt, vooral tot de civieltechnische kant. Momenteel is hij directeur van het centrum voor sleufloze technieken van de technische universiteit in Louisiana. Maar ook in de gloriejaren van het Underground Space Center was er volgens Sterling niet zo’n efficiënte vorm van samenwerking tussen bedrijven, overheid en wetenschap als in Nederland in korte tijd van de grond is gekomen. Toen het erop aankwam liet de overheid het afweten. In de race om subsidiegelden legde ondergronds bouwen het af tegen disciplines als biotechnologie en nanotechnologie. Vakgebieden die volgens Sterling veel sneller geld opleveren. In Amerika, met al zijn ruimte, vond hij weinig gehoor voor zijn pleidooi voor meervoudig ruimtegebruik.

Felicitaties

Daarom peperde Sterling de bezoekers van de COB­middag in Rotterdam nog eens goed in, hoe zuinig ze moeten zijn op het unieke klimaat dat in Nederland is ontstaan. Begin jaren negentig kende Nederland nog geen serieus ondergronds project, maar sindsdien is heel veel tot stand gekomen en worden zelfs wereldrecords gebroken. Zoals bij de boor voor de Groene Harttunnel met een record diameter van bijna 15 meter. Sterling feliciteerde het COB met dat resultaat en wees op een internationaal onderzoek waaruit blijkt dat in de 28 grootste steden van de wereld de komende jaren plannen worden gerealiseerd voor zo’n 2000 kilometer ondergrondse infrastructuur. Daarmee beschikt Nederland volgens de hoogleraar over een ongekend exportproduct. De mate waarin steden erin slagen hun zaakjes onder het maaiveld goed op orde te krijgen, is voor een belangrijk deel bepalend voor het succes van die steden, meent Sterling.

Reageer op dit artikel