nieuws

‘Waterbeheer vereist 15 miljard euro’

bouwbreed Premium

den haag ­ De Unie van Waterschappen raamt dat tot 2015 5 miljard euro nodig is om in Nederland droge voeten te houden. In de periode tot 2050 is nogmaals 10 miljard euro nodig. Voor de waterberging wordt een oppervlakte nodig geacht ter grootte van een provincie.

De nationale koepel van de waterschappen vindt dat politiek Den Haag veel te weinig oog heeft voor de problemen die ons land op het gebied van het waterbeheer tegemoet kan zien. “Grote belangen staan op het spel. Het kabinet Balkenende heeft in zijn strategisch akkoord geen enkele aandacht besteed aan het water. In de troonrede werd slechts één zin aan het onderwerp gewijd. Extra geld is niet in het vooruitzicht gesteld”, moppert de unie in een open brief gericht aan de Haagse politici. Volgens de Unie van Waterschappen dient het water zo snel mogelijk onderwerp te worden van het publieke debat. De waterschappers vinden dat op korte termijn al twee maatregelen moeten worden getroffen. Eerste actie is het reserveren van 100 miljoen euro voor het uitvoeren van regionale waterbergingsplannen. De unie roept de nieuwe premier op als eerste daad na het aantreden zijn handtekening te zetten onder een betekenisvol Nationaal Bestuursakkoord Water. Vooruitlopend op een publiekscampagne die in februari van start gaat, probeert de unie vlak voor de verkiezingen de politiek te mobiliseren. De brief aan de Tweede Kamer gaat vergezeld van een tien punten tellend manifest. De Unie van Waterschappen stelt in het document dat Nederland de komende tientallen jaren rekening moet houden met een sterk toenemende wateroverlast. De gedachte dat ons land grote overstromingen, zoals ze deze zomer Duitsland teisterden, bespaard zullen blijven, wijst de unie van de hand.

Maatregelen

“Zonder ingrijpende maatregelen houden we het niet droog. Technische maatregelen alleen, zoals dijken en gemalen, zijn niet meer genoeg. Waterberging op het land is nodig. Waar mogelijk in combinatie met landbouw en natuur. Waterberging moet een prominente plaats krijgen in het ruimtelijke ordeningsproces”, aldus het manifest. De waterschappen hebben de indruk dat tot 2015 ongeveer 350.000 hectare land een waterbergende en vasthoudende functie moet krijgen. Tot 2050 wordt een oppervlakte geclaimd van 500.000 hectare, een lap grond ter grootte van een provincie.

Reageer op dit artikel