nieuws

Waarom aarzeling?

bouwbreed

Waarom aarzeling?

Onlangs sprak mijn collega met enkele functionarissen van verschillende bouwbedrijven. Allemaal bedrijven die graag vrouwen in dienst willen hebben. En bij alle zijn al vrouwen in dienst op (semi)technische functies. Deze functionarissen merken op dat vrouwen hun eigen kwaliteiten binnenbrengen, dat hun komst positief uitwerkt op het imago van het bedrijf én dat zij vacatures vervullen. Hun conclusie is dan ook: we willen meer vrouwen. Op de vraag of zij een actief beleid voeren om meer vrouwen binnen te halen, luidde het antwoord echter nee. En daarin zijn zij niet de enigen. Mijn conclusie is dus dat er maar weinig bouwbedrijven zijn die gerichte actie ondernemen. Dat roept bij mij toch een vraag op. Wat is de aarzeling om gericht actie te ondernemen om vrouwen te werven? Men onderkent immers de kwaliteiten en positieve veranderingen die vrouwen inbrengen in het bedrijf. Leeft dan toch nog onder werkgevers het idee dat vrouwen zullen stoppen met werken als ze zwanger zijn? De metaal is een sector waar eveneens nog weinig vrouwen in werkzaam zijn. De metaalwerkgevers besteden in hun uitgave Metalelektro Profiel dit keer aandacht aan de positie van vrouwen in de branche. Men vermoedt dat de traditionele instelling van veel werkgevers maakt dat het allemaal nog niet zo snel gaat met vrouwen in de metaal. Werkgevers die van mening zijn dat vrouwen ‘lastig’ zijn, ‘omdat ze zwanger kunnen worden of voor hun zieke kinderen moeten zorgen’. Het rapport ‘Vrouwen in de techniek, 10 jaar later’ geeft aan dat werkgevers het idee hebben dat vrouwen stoppen met werken als er kinderen komen. Terwijl zeventig procent van de ondervraagde vrouwen aangaf dat ze in de techniek willen blijven werken na de komst van kinderen. En dat vervolgens ook daadwerkelijk doen. Wel zijn de meeste van hen na de komst van kinderen parttime gaan werken. Kennelijk is dat mogelijk, tegen de heersende mening in dat parttime werken en een technische functie niet samen gaan. De onderzoekers hebben vanaf 1991 tien jaar lang een groep van tachtig vrouwen gevolgd. De vrouwen hebben een technische mbo­opleiding voltooid en zijn daarna een technisch beroep gaan uitoefenen. Zestien procent van de onderzochte vrouwen heeft een opleiding bouwkunde gevolgd. Men wilde met het onderzoek de loopbaan van deze vrouwen in kaart brengen en eventuele knelpunten opsporen. Wat blijkt? In de loopbaan van deze groep vrouwen met een technische opleiding treden geen grote knelpunten op. Tegen de verwachting in blijven de meeste vrouwen ook op de langere termijn in de techniek werken. Terwijl men van tevoren dacht dat vrouwen zouden weggaan omdat zij werk en zorg niet zouden kunnen combineren. Hulde dus aan de onderzoekers die boven tafel hebben gekregen dat borrelpraat, ‘ze stoppen toch’, niet altijd klopt met de praktijk. De verheugende conclusie van het rapport is dan ook dat de technische vrouwen het goed doen. Dus werkgevers, aarzel niet langer en voer actief beleid om vrouwen binnen uw bedrijf te halen. Weet u niet hoe, neem dan met ons contact op.

Reageer op dit artikel