nieuws

Terlingen loog niet maar sprak evenmin waarheid

bouwbreed Premium

den haag ­ Oud NVOB­voorzitter D. Terlingen pleegde geen meineed toen hij vier oud­VROM­ambtenaren met naam en toenaam beschuldigde tijdens de parlementaire enquête bouwnijverheid. Maar de waarheid sprak hij evenmin.

De beschuldigingen die oud­aannemer Terlingen voor de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid uitte aan het adres van de oud­ambtenaren zijn ongegrond. De enquêtecommissie heeft de aantijgingen van Terlingen niet betrokken in haar eindrapport. Die conclusie heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vrijdag naar buiten gebracht. De commissie denkt niet dat de oud­aannemer bewust heeft zitten liegen en vindt dat er geen sprake is van meineed. Terlingen werd door de commissie verhoord, nadat hij op de televisie had verklaard dat topambtenaren van VROM zich door aannemers lieten fêteren en bij etentjes informatie prijsgaven over toekomstige bouwlocaties. Daarbij noemde hij de namen van de voormalige directeur Woningbouw en Stadsvernieuwing J. van Kesteren en drie van zijn medewerkers, E. van Baarsel, C. de Reus en J. van der Jagt. Alleen de laatste is nog ambtenaar bij VROM. De oud­aannemer herhaalde deze beschuldigingen tijdens zijn verhoor door de commissie. Dat leidde in september tot een gesprek met minister Kamp van VROM. Terlingen heeft toen zijn uitspraken “genuanceerd”, aldus het ministerie van VROM in de verklaring. De Inlichtingen en Opsporingsdienst van het ministerie vond geen feiten die de beschuldigingen, die betrekking hebben op de periode van 1976 tot 1986, kunnen schragen. In een gesprek eerder deze week met Van Baarsel, De Reus en Van der Jagt heeft secretaris­generaal M. Sint van VROM de conclusies van de onderzoeken besproken. Daarmee is het drietal van alle blaam gezuiverd.

Reageer op dit artikel