nieuws

Stork GLT renoveert gasveld Slochteren

bouwbreed Premium

hoogezand ­ Achttien winlocaties van het Slochteren gasveld gaat het het consortium Stork GLT (Groningen Long Term) renoveren voor de NAM. Een opdracht van 800 tot 900 miljoen euro en tienduizend manjaren werk. Visser & Smit Bouw tekent voor het civieltechnische deel en boekt met kleine slimmigheden, vanwege het repeterende karakter van het werk, forse besparingen.

De modernisering van de productielocaties of clusters op de gasbel is noodzakelijk omdat de installaties technisch op hun eind lopen. Bovendien zijn er maatregelen nodig om in de toekomst gas te kunnen blijven winnen. Tot nu toe was de natuurlijke druk in het gasveld dermate hoog, dat het gas zonder extra maatregelen kon worden gewonnen en aan het distributienet geleverd. Het stroomde vanzelf naar boven nadat er een put was geslagen.

Compressoren

Zo is sinds 1959 meer dan 1500 miljard kubieke meter gas gewonnen. Maar met iedere gewonnen kubieke meter, verminderde de druk. Daarom worden bij de renovatie nu tevens compressoren op een aantal clusters geplaatst, die worden ingezet om het gas een zetje mee te geven. De renovatie in combinatie met de plaatsing van compressoren moet er voor zorgen dat het Groninger veld nog zeker twintig tot dertig jaar zal blijven bijdragen aan de Nederlandse gasvoorziening. In 1997 werd in Tjuchem de eerste cluster onder handen genomen door het consortium rond Stork en een aantal voormalige dochterbedrijven. Het ontwerp en de werkwijze van het consortium bleken succesvol, waarop de combinatie de opdracht kreeg om de eerste elf clusters te vernieuwen. Die opdracht is inmiddels een eind op streek en het consortium sleepte onlangs de opdracht voor de overige achttien clusters in de wacht. De bouwopdracht loopt tot 2010. Bovendien neemt het consortium daarna nog 25 jaar het onderhoud van de clusters voor haar rekening. Inhoudelijk bestaat de renovatie van een cluster uit een aantal vaste stappen. Er wordt begonnen met de sloop van alle bovengrondse installaties, pijpen en gebouwen. Daarna wordt de locatie afgegraven en de bodem zo nodig gesaneerd. Vervolgens begint het grondwerk, worden de nieuwe funderingen aangebracht en het controlegebouw opgetrokken uit prefab­betondelen. Voor de gaspijpen en overige installaties wordt een staalconstructie opgebouwd, waarna het project wordt afgesloten met het plaatsen van alle installaties. De totale bouwtijd per cluster bedraagt ongeveer anderhalf jaar.

Planmatig

“Voor ons is de grootste uitdaging zo planmatig en efficiënt mogelijk te werken”, schetst G.P. Hellinga van Visser & Smit Bouw dat het civieltechnische deel van de klus verzorgt. “Dat is enerzijds nodig om de strakke planning te kunnen halen, maar levert anderzijds ook logistieke en financiële voordelen op. Zo zijn we er door slim te plannen in geslaagd de piekbelasting op de locatie te beperken. Gevolg is dat er per locatie 4000 vierkante meter minder tijdelijke parkeerruimte nodig is. Inclusief de kosten voor het verwijderen, besparen we daarmee per locatie zo’n 75.000 euro. Vermenigvuldigd met het aantal locaties, levert dat toch een flinke bezuiniging op.”

Afwateren

Een ander voorbeeld is de wijze van afwateren van het terrein. Besloten is om geen tijdelijke afwatering aan te brengen, maar permanente drains onder het terrein te leggen en het water centraal te verzamelen en te reinigen. Voordeel hiervan is dat de bouwput droog blijft, maar dat de drains na de voltooiing van de renovatie ook nog kunnen worden gebruikt voor de bemonstering van het grondwater. “Vaak gaat het om hele kleine verbeteringen in het bouwproces, die samen toch een groot effect hebben”, zegt G.H. Roelen van Visser & Smit Bouw. “Doordat de bouw zich telkens repeteert, kunnen we onszelf steeds weer verbeteren en het proces bijschaven. Netto levert dat een zeer uitgekiende bouwwijze op waardoor we ook in staat zijn om steeds sneller te werken. Officieel staat er per cluster anderhalf jaar bouwtijd, maar daar zijn we steeds fors binnengebleven.” ‘Door slim plannen zijn we er in geslaagd de piekbelasting te beperken’

Reageer op dit artikel