nieuws

Stadspark

bouwbreed

Stadspark

Het ministerie van VROM heeft voor het project Stadspark Oranje Nassau in Heerlen een subsidie van 4,5 miljoen euro uitgetrokken. De subsidie wordt de komende drie jaar uitgekeerd. Hoofddoelstelling van het project Stadspark Oranje Nassau is de herstructurering en verstedelijking van het Heerlense stationsgebied en omgeving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels