nieuws

Service bepaalt mede omzet wagenparkbeheer

bouwbreed

zwolle ­ Over het geheel genomen zit er niet zo veel verschil tussen boordcomputers die de tijdsbesteding van medewerkers buiten het bedrijf registreren en die welke gericht zijn op het wagenpark. De technieken waarmee de gegevens worden doorgestuurd, vertonen evenmin noemenswaardig onderscheid. Het grootste verschil zit volgens P. v.d. Tol van Fleetlogic in de service van de leverancier van het systeem en de manier waarop deze de klant tevreden houdt. De mond­tot­mond­reclame die daaruit voortkomt bepaalt mede de omzet.

Fleetlogic zegt elk halfjaar de afnemers te vragen of het systeem nog voldoet en of het toevoegingen vergt. Aan de hand daarvan stelt het bedrijf mede de catalogus samen. De installatie van de Giessenburgse onderneming is modulair opgebouwd rond een zogeheten basis boordcomputer en helpt volgens V.d. Tol de kosten van de buitendienst te verlagen en de projectadministratie te verbeteren. De voorziening geeft bijvoorbeeld aan welke chauffeur met welke bijrijder naar een project is geweest, verrekent de afgelegde kilometers en geeft aan waar het materiaal is gebleven en wie dat heeft gehaald. Als uit de opgave blijkt dat telkens dezelfde mensen extra materiaal komen halen, kan het bedrijf nagaan of de projectleider de juiste voorbereidingen treft. De bestuurder moet vooraf aangeven of de rit voor de zaak of particulier is. Doet die dat niet dan merkt de boordcomputer de rit als privé aan.

Modules

Met de zogeheten Numberterminal kan de gebruiker een nummer of een code toevoegen aan de ritgegevens en zo per klant het aantal ritbewegingen bepalen. De module totaliseert automatisch de werk­ en reisuren per code. De uren/project­module registreert de gewerkte uren, gereden kilometers en verrichte werkzaamheden. Deze informatie kan naar de projectadministratie worden geëxporteerd. Per persoon kunnen gegevens worden opgevraagd. De rijstijl­module geeft aan of de bestuurder extreem vertraagt of versnelt, meet het al dan niet stationair gedraaide toerental en meet snelheden. Het systeem telt automatisch overschrijdingen en presenteert de bestuurders in volgorde. De zogeheten ID­module houdt bij welke bestuurder in welk voertuig rijdt. Het systeem is gecombineerd met een startonderbreking. Al deze gegevens worden op het bedrijf uit een blackbox gelezen of door radiofrequentie of via gsm overgeseind. Zo’n installatie moet op een gegeven moment zoveel op de uitgaven besparen dat de gebruiker de kosten eruit heeft en er vervolgens geld mee verdient. De verzamelde gegevens wijzen snel op wat bij een project eventueel scheefloopt en vereenvoudigt de nacalculatie. Sinds kort voert Fleetlogic ook systemen op basis van GPRS waarmee de gebruiker ook de exacte plaats van een voertuig kan bepalen en die positie kan vergelijken met de opgave in de agenda. Op die manier krijgt een bedrijf ook inzicht in het gebruik van materieel. De Giessenburgse leverancier zegt de techniek op zo’n manier te gebruiken dat de kosten van datacommunicatie via GPRS beperkt blijven. Dat systeem verrekent namelijk de hoeveelheid verstuurde informatie in plaats van de verbruikte tijd. Fleetlogic zegt in de dertien jaar dat het bedrijf bestaat een bestand van zo’n 4000 klanten te hebben opgebouwd, waaronder Rijkswaterstaat en ambulancediensten. Volgens V.d. Tol is zijn bedrijf als enige leverancier van de laatstgenoemde categorie.

Reageer op dit artikel