nieuws

Scheiden van bouwafval moeite waard

bouwbreed

den haag ­ Het optimaal scheiden van afvalstoffen bij nieuwbouw loont. Uit een proefproject met vier dubowoningen in Berghem­Zuid blijkt dat hierdoor 70 procent minder bouw­ en sloopafval ontstaat dan bij een vergelijkbaar project. Halverwege het project heeft het bouwbedrijf circa 36 procent op de afvoerkosten bespaard.

Dat is de conclusie die kan worden getrokken halverwege een bouwproject dat april 2002 van start ging. De nieuwbouw, uitgevoerd door Bouwbedrijf van der Pas uit Oss, maakt deel uit van de regionale pilot Milieuzorg in de bouw. Dit project wordt gecoördineerd door het Regionaal Milieubedrijf uit Cuijk en is erop gericht afval op de bouwplaats optimaal te scheiden en waar mogelijk te voorkomen. Gedurende het bouwproces wordt het afval gescheiden in vijf fracties: schoon puin, hout, bouw­ en sloopafval, chemisch afval en plastics. De hoeveelheden worden nauwgezet bijgehouden, alsmede de geleverde kwaliteit en het tijdstip van afvoeren per fractie, waardoor de cijfers kunnen worden vergeleken met landelijke kengetallen. Dan blijkt dat in Berghem­Zuid sprake is van 70 procent minder bouw­ en sloopafval dan bij een vergelijkbaar bouwproject. Dat komt voornamelijk door het apart inzamelen van de plastic folie waarin de binnenstenen waren verpakt. Door het ontwerp van de woningen, meer hout en metselwerk, is wel sprake van een grotere hoeveelheid afval in de vorm van schoon puin en hout. Vergeleken met landelijke kengetallen is er sprake van 460 procent meer houtafval en 340 procent meer schoon puin. Het afvoeren van hout en schoon puin is echter aanmerkelijk goedkoper dan het afvoeren van bouw­ en sloopafval.

Resultaten

De resultaten van het milieuproject worden najaar 2003 op een studiedag gepresenteerd aan gemeenten, aannemers en andere geïnteresseerden. Inmiddels zijn de vegetatiedaken van de woningen gereed en is de afbouwfase begonnen. De dubo­woningen krijgen wandverwarming, dakbedekking met vetplantenvegetatie, vurenhouten vloeren en balklagen, grenen binnenkozijnen, schuimbetonnen beganegrondvloer en er wordt gebruik gemaakt van natuurverven. Ook wordt gebruik gemaakt van zonne­energie. De bouw wordt volgens planning in juni aanstaande afgerond.

Reageer op dit artikel