nieuws

Rotterdamse kerk in acht maanden gebouwd

bouwbreed Premium

rotterdam ­ Russisch is de voertaal op een Rotterdamse bouwplaats op de hoek van het Vasteland en de Schiedamse Vest. De Russische aannemer BSK bouwt daar, deels met Russische bouwmaterialen, een Russisch­orthodoxe kerk. “Fantastisch, wat een vaklui”, vindt projectleider Willem Lustig (dS+V, dienst voor Stedenbouw, Wonen en Verkeer).

Ruim twee weken na het leggen van de eerste steen zijn de contouren van de Vorst Alexander Nevskykerk al goed zichtbaar. De staalconstructie beschrijft een 17 meter hoog kerkgebouw met gebogen daken op de bescheiden zijbeuken. Bovenop de toren komt nog een enorme uivormige koepel, kenmerkend voor Russisch­orthodoxe kerken. Russische bouwvakkers metselen momenteel de muren op rond het stalen geraamte. “Het is bijna zonde dat die muren straks worden gestukadoord. Dat metselwerk van het buitenspouwblad ziet er echt perfect uit. Het vakmanschap straalt ervan af”, zegt Lustig. Lustig leidt het project, dat van de gemeente extra ondersteuning krijgt met het oog op de stedenband Rotterdam­Sint Petersburg.

Fundament

De Russen bouwen de kerk op een betonnen fundament dat werd gelegd door Heijmans IBC. Het gebouw krijgt een kerkruimte met een vloeroppervlak van 10 bij 10 meter met daaraan vast een halfrond priesterkoor. In de achtermuur van deze ruimte metselden twee speciaal daarvoor overgekomen Russische aartsbisschoppen twee weken geleden onder koorzang en klokgelui de traditionele koker met perkamentrol. Met het leggen van de eerste steen kwam een einde aan een worsteling van ruim acht jaar van de Russisch­orthodoxe parochie in Rotterdam. De Russen, die tot op heden kerken in een bovenwoning in de Persijnstraat, wilden de eerste Russisch­orthodoxe kerk in Nederland bouwen, maar het geld daarvoor ontbrak.

Voorschriften

Nederlandse aannemers werden te duur bevonden en daarom nam vader G. Krasnotsvetov, voorganger in de Rotterdamse parochie en opdrachtgever voor het werk, BSK (Baltische Bouw Maatschappij) in de arm. BSK ­ de grootste aannemer in de voormalige Sovjet­Unie ­ heeft in Rusland tientallen soortgelijke kerken gebouwd. Dat gebeurt volgens de canonieke voorschriften van de Russisch­orthodoxe kerk. Met een onderbouw die Heijmans IBC heeft gerealiseerd in het dijklichaam van het Vasteland kan BSK het totale project afleveren voor 500.000 euro. Negen Russische arbeiders en een eigen voorman zetten in minder dan acht maanden de complete kerk in elkaar.

Koepel

De rol van Heijmans IBC is na de bouw van de onderbouw niet uitgespeeld. Gedurende het hele werk geeft uitvoerder W. Notenboom van Heijmans IBC sturing aan het project, bewaakt de voortgang en verzorgt de logistiek. Communicatie met de Russische bouwvakkers geschiedt met behulp van een tolk, iedere dag een uurtje in de keet, en heel veel detailtekeningen. Lustig: “Een tekening zegt meer dan duizend woorden. Dat is op de hele wereld hetzelfde.” Voor de binnenwanden van kalkzandsteenblokken en buitenmuren van baksteen zijn normale Nederlandse materialen gebruikt. Maar de stalen profielen van de hoofddraagconstructie heeft BSK in Rusland bij een van zijn eigen bedrijfsonderdelen geproduceerd. Een dieplader bracht ze naar Rotterdam. De met bladgoud beklede uivormige koepel wordt in februari op dezelfde manier aangevoerd uit de buurt van Moskou. Het gevaarte, dat een doorsnee heeft van 5 meter, wordt in vier stukken op de bouwplaats afgeleverd. Daar worden ze geassembleerd, waarna een kraan de koepel in één stuk op het gebouw zet. Volgens Lustig heeft de voorbereiding en vergunningverlening veel tijd gekost, omdat vergunningverlenende instanties het ongewone bouwwerk eerst grondig wilden bekijken. Voor de in Rusland geproduceerde staalconstructie moest apart een certificaat worden aangevraagd. Op de bouwplaats van de Russisch­orthodoxe kerk in Rotterdam is de dagelijkse gang van zaken weinig anders dan elders in Nederland. Maar dat nationale bouwmethoden verschillen is duidelijk. Zo keken de Russen raar op toen hen gevraagd werd kozijnen in het werk te stellen. Gemeentelijk projectleider Lustig: “Zij laten bij het metselen gewoon een gat open en zetten het kozijn er vervolgens in.” Het gebruik van profielen bij het metselen van de ronde vormen in de gevel was hen ook onbekend. Lustig: “Ze vonden dat wel een aardig idee. Hoewel ik denk dat ze met hun schietlood en waterpas sneller gaan dan wij.” Marina Tchitipakhovian, de in Nederland wonende dochter van de BSK­directeur, vertaalde de bouwplaatsregels van Heijmans IBC en voorlichting en instructieformulieren in het Russisch. En inderdaad, de Russen lopen keurig met helm en veiligheidsschoenen rond.

Werklust

Hun werklust is volgens Lustig enorm. Dat de Russen van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 werken vindt iedereen prima, maar ze hebben moeten beloven de zondagsrust te respecteren. En hakken en slijpen mogen ze op zaterdagmorgen niet meer voor 10.00 uur, na aanmerkingen van de buurt.

‘Fantastisch werk, het vakmanschap straalt ervan af’

Reageer op dit artikel