nieuws

Rijkswaterstaat: modulair wegdek niet brandgevaarlijk

bouwbreed Premium

delft ­ De brandproeven die in september langs de A50 bij Apeldoorn zijn gehouden, geven vooralsnog geen aanleiding om rekening te houden met een verhoogd risico van branduitbreiding bij de toepassing van modulaire wegdeksystemen.

De volledige uitkomsten van de brandproeven maakt de Dienst Weg­ en Waterbouw van Rijkswaterstaat in februari openbaar tijdens de presentatie van de derde cyclus Wegen naar de Toekomst. Snel een nieuw wegdek aanleggen of vervangen. Kan het, werkt het en willen we het? Het antwoord op die vragen moet worden gegeven in het pilot Modulair Wegdek, een project dat deel uitmaakt van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat (RWS). Langs de A50 bij Apeldoorn liggen vier ontwerpen van prefab systemen die de komende tijd worden beoordeeld op eigenschappen als draagkracht, vlakheid, stroefheid, waterdoorlatendheid, remweerstand, vorstgevoeligheid en brandveiligheid. Zeker dat laatste aspect is niet onbelangrijk, zegt pilottrekker Jasper van der Kooij van de Dienst Weg­ en Waterbouw (DWW). “Als bij een verkeersongeluk een voertuig in brand vliegt en vervolgens het asfalt beschadigt, is voor het herstel van een stukje wegdek in de traditionele wegenbouw al gauw een dag nodig. Om de herstelkosten te reduceren en de verkeersdoorstroming te bevorderen is het dus zaak de hersteltijd zo kort mogelijk te houden. Even snel een module van het wegdek vervangen, klinkt heel aantrekkelijk. Maar het mag uiteraard niet gebeuren dat het brandgedrag van de modules zodanig is dat een groot risico van brandoverslag tussen de modules aanwezig is.” De kans dat een brand zich onder de oppervlakte van het wegdek van de ene module naar de andere verplaatst is niet ondenkbeeldig. Twee van de vier modulaire wegdeksystemen zijn toegepast met zogeheten Helmholtz­resonatoren, kanalen in de onderlaag die een flesvormige opening richting wegdek hebben.

Nadeel

De werking van deze resonatoren komt erop neer dat uit het opgewekte geluid de energie van de specifieke frequenties wordt geabsorbeerd. De oorspronkelijke geluidsgolf verdwijnt daardoor. Op deze wijze wordt een zeer stil wegdek verkregen. Maar er kan ook een nadeel aan kleven, want stel nu dat als gevolg van een aanrijding een auto in brand vliegt en dat zich vervolgens brandende brandstof via deze kanalen sluipend onder het wegdek kan verplaatsen. Om dat te onderzoeken stak DWW langs de A50 op drie systemen een auto met gevulde brandstoftank in de brand. Vervolg op pagina 9. Meer nieuws over brandveiligheid op pagina 9 en 11.

Reageer op dit artikel