nieuws

Reïntegratie wao’ers in bouw succesvol

bouwbreed Premium

amsterdam ­ De reïntegratie van wao’ers in de bouw verloopt succesvol. Bijna 4 procent van het totaal aantal werkenden in bouw is arbeidsgehandicapt. Dat is krap eenvijfde meer dan het landelijk gemiddelde van 3,2 procent. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek van het EIB.

Stukadoorswerk is volgens het rapport ‘Herintreders in de bouw’ van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid het populairst bij mensen die met een beperking aan de slag gaan. Van de geregistreerde werknemers in de branche is 7,5 procent arbeidsgehandicapt. Begin 1999 zijn van het totaal aantal wao’ers in de bouw 24.000 mensen of krap eenderde weer actief. In vergelijking met het landelijk gemiddelde is dat 36 procent hoger. Bouwvakkers zijn trouw aan de sector. In de eerste helft van de jaren negentig keert gemiddeld 35 procent van de mensen na één jaar terug op de oude stek. Vanaf 1995 stijgt de gemiddelde periode dat mensen tijdelijk elders werken naar vier jaar. Volgens het EIB hangt de patroonsverandering samen met de snelle economische groei destijds. Het arbeidsreservoir raakt uitgeput ,waardoor mensen die langer niet meer op de bouwplaats zijn geweest, een kans krijgen. Tegen het eind van de jaren negentig stijgt de gemiddelde leeftijd van de herintreders naar 37 jaar. Het EIB denkt dat de stijging samenhangt met de groei van de markt die in de tweede helft van de jaren negentig het voor de oudere bouwvakker mogelijk maakt om een baan in de bouw te krijgen.

Verschillen

In het westen is het aantal herintreders lager dan in het noorden van Nederland. De oorzaak voor de regionale verschillen wordt gezocht in het aantal banen buiten de bouw. In de Randstad zijn dat er veel meer dan in provincies als Groningen en Friesland. Het zijn vooral timmermannen die opnieuw op zoek gaan naar een baan in de bouw. Van de vakmensen die in 1990 elders werk vonden, is tegen het eind van de jaren negentig bijna een kwart weer teruggekeerd. Van de bouwvakkers met een lagere opleiding keerde in dezelfde periode eenvijfde terug. Veel vakmensen stapten in de jaren negentig de steiger weer op omdat ze een vast contract of promotie werd aangeboden. Daarnaast trekt de aard van het werk hen aan. Voor mensen zonder een vakopleiding speelt vooral mee dat ze geen andere keuze hebben. Wijzend op de motivatieverschillen stelt het EIB dat een goede, gedegen bouwopleiding van groot belang is om mensen aan de sector te binden.

Reageer op dit artikel