nieuws

Regering mag zoeken naar alternatief rangeerterreinen

bouwbreed Premium

den haag ­ De rangeerterreinen in Venlo en Roosendaal worden aangepakt. Als de ministers De Boer (verkeer) en Kamp (VROM) geen alternatief kunnen vinden, moeten zij alsnog bijdragen aan een verplaatsing. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

De financiële middelen voor verplaatsing moeten komen uit het vertragen van de Maasroute, maar wel zonder dat daarbij de veiligheid in het geding komt. De oppositie wilde dat de regering onmiddellijk tot verplaatsing overging, maar moties met die strekking kregen geen meerderheid in het parlement. Kamp probeerde tot het laatste moment de Kamer van het idee af te houden. Vele malen eerder lukte het hem en zijn collega De Boer niet de Kamer warm te krijgen voor andere oplossingen. De oppositiepartijen hadden diverse manieren gevonden om het geld voor de verplaatsing bijeen te krijgen. De bewindsman stelt de hulp met het zoeken naar een dekking van de kosten door verschillende fracties wel op prijs, maar vindt het nog te vroeg voor de moties van de oppositie. Hij heeft onlangs een nieuw onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de rangeerterreinen gelast. Hij wil het liefst de resultaten daarvan afwachten alvorens tot actie over te gaan. De Tweede Kamer staat hem dat nu toe.

Budget

Verplaatsing van het rangeerterrein in Venlo kost 143 miljoen euro. “Dan ben ik bijna door mijn hele budget voor verplaatsingen in Nederland heen”, herhaalde Kamp in het debat met de Kamer. Behalve geld is ook snelheid een afweging voor de bewindsman om naar alternatieven te zoeken. Verplaatsing zou in Venlo pas in 2010 kunnen, terwijl mogelijke andere oplossingen wellicht sneller uitvoerbaar zijn. Over de dekking maakt hij zich geen zorgen. Als het onderzoek is afgerond en de beste oplossing op tafel ligt, denkt hij dat de departementen van VROM en Verkeer en Waterstaat samen met de provincie Limburg en de gemeente Venlo het bedrag wel bijeen kunnen krijgen.

Reageer op dit artikel