nieuws

Provinciale steun voor beroepsonderwijs

bouwbreed

Provinciale steun voor beroepsonderwijs

den haag ­ Gedeputeerde Staten van Noord­Holland hebben 79.560 euro beschikbaar gesteld voor twee proefprojecten teneinde de positie en toekomstmogelijkheden van leerlingen in het technisch beroepsonderwijs te verbeteren. De provincie wil daarmee de uitval in het vmbo en de doorstroming naar het mbo bevorderen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de vraag van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs beter op elkaar af te stemmen. Voorwaarden voor een goede beroepsvorming zijn volgens GS adequate stage­ervaring tijdens de opleiding, sneller eigen maken van ontwikkelingen in de branches en opnemen daarvan in de lesprogramma’s. Het project waar de provincie nu bij betrokken is, gaat om twee pilots in respectievelijk de Kop van Noord­Holland en de Zaanstreek. Duur van het project is één jaar. Trekker van deze projecten is de stichting TETRIX, een samenwerkingsverband van CBTO (Centrum voor technische beroepsopleidingen in Den Helder), Hembrugberoepsopleidingen in Zaandam en SMEA (Stichting metaal­ en elektrotechnische opleidingen).

Reageer op dit artikel