nieuws

PPS krijgt impuls door actieplan

bouwbreed Premium

den haag ­ Een concreet vervolgprogramma is nodig om publiek­private samenwerking verder te ontwikkelen. Daarom hebben verschillende departementen een actieplan gemaakt dat minister Hoogervorst naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Scholen, rijksgebouwen, wegen en spoorwegen. Het zijn kansrijke projecten als het om pps gaat, meent Hoogervorst. Over zorg ­ in Engeland allang erkend als domein met belangrijke private inbreng ­ en cultuur wordt nog nagedacht. Want daar gaat het de minister om: verbetering van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Daarbij moeten private partijen wel in staat zijn het voor minder geld te doen, of meer kwaliteit voor hetzelfde geld te leveren dan waarvoor de overheid het zou kunnen doen. Op het gebied van scholen zitten er inmiddels twee pilotprojecten in de pijplijn, het Rijnlands Lyceum in Wassenaar en de locatie Ypenburg van de scholengemeenschap Esloo in Den Haag. Het is Hoogervorst nog niet genoeg. Daarom gaat zijn kenniscentrum PPS gemeenten en schoolbesturen ondersteunen bij het opzetten van pps­projecten. Een heuse roadshow gaat op pad om gemeenten en schoolbesturen te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Op het gebied van spoorwegen ziet Hoogervorst kansen voor de Zuiderzeelijn en de Hanzelijn. Doel ervan is in eerste instantie kostenreductie zoals die naar verwachting bij de bovenbouw van de HSL­Zuid wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor zogenoemde lightrail­projecten. In Nederland is daar nog geen ervaring mee, maar voorbeelden in het buitenland zijn veelbelovend. Nog kansrijker is de gebiedsontwikkeling rond stations. Door de waardeontwikkeling rond stations mee te nemen, kan de upgrading van de stations zelf goedkoper uitvallen. Voor de Zuiderzeelijn wil de bewindsman de gebiedsontwikkeling in ieder geval integraal meenemen.

Geldstroom

Op het gebied van wegen zijn de eerste aarzelende stappen gezet, onder meer met de A59 bij Geffen. Rijkswaterstaat wil op die ingeslagen weg doorgaan, waarbij overigens wordt erkend dat tolheffing de kansen op succes verhoogt. Dan wordt immers een additionele geldstroom in gang gezet waaruit de infrastructuur kan worden betaald. Gedacht wordt aan een aantal concrete projecten zoals de N31 bij Harlingen, de A4 Bergen­op­Zoom­Dinteloord, de A4 Midden­Delfland en de A2 door Maastricht. De Rijksgebouwendienst (RGD) gaat ook aan de slag met twee pilotprojecten die uiterlijk 1 januari 2005 aanbesteed moeten zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid de renovatie van het ministerie van Financiën als pps­project uit te voeren. Om dit alles te ondersteunen gaat het kenniscentrum komend jaar hard aan de slag om modellen te ontwikkelen voor pps­contracten, betalingsmechanismen en checklisten. Samen met cursussen en het beschikbaar stellen van voorbeelden van projecten, moet de schroom voor toepassing van pps worden overwonnen.

Reageer op dit artikel