nieuws

Oordeel over ‘giftige’ damwand

bouwbreed

groningen – De Raad van State moet beslissen of de CV Reitdiep, een samenwerkingsverband van projectontwikkelaars, de reeds aangelegde houten damwanden en steigers in de Groningse nieuwbouwwijk Reitdiep weer moet afbreken. Het Waterschap Noorderzijlvest weigert al een halfjaar de benodigde vergunningen voor de damwanden en steigers af te geven, omdat ze zijn vervaardigd van zogeheten gewolmaniseerd hout.

Door uitloging van dit hout kunnen op den duur gevaarlijke stoffen terechtkomen in het water. Voor de damwanden en steigers zijn respectievelijk een keurontheffing en een vergunning op basis van de wet Verontreiniging Oppervlaktewateren noodzakelijk. Het waterschap weigert die af te geven, ondanks bezwaren van de kant van de CV Reitdiep dat vervanging erg moeilijk uitvoerbaar is. Er moet gestut worden om de tegen de wanden aan gebouwde woningen te ontzien. Hiermee zou ruim 2 miljoen euro gemoeid zijn. De gemeente en de toen nog toekomstige bewoners zijn steeds in de veronderstelling geweest dat voor de damwanden en steigers gebruik zou worden gemaakt van milieuvriendelijk hardhout. De gemeente liet echter in een eerder stadium weten dat tropisch hardhout niet gewenst was en dat het favoriete hout bovendien niet leverbaar was, waarop de CV Reitdiep zijn toevlucht nam tot gewolmaniseerd (verduurzaamd) hout.

Precedent

De uitspraak van de Raad van State, die mogelijk nog een halfjaar op zich laat wachten, kan een precedent scheppen voor heel Nederland. Dit betekent dat het gewolmaniseerde hout, indien het in het Groningse Reitdiep niet wordt toegestaan, nergens in Nederland meer mag worden gebruikt voor steigers en damwanden. In dat geval is het niet uitgesloten dat de CV Reitdiep, waarbinnen Amstelland Ontwikkeling als spil optreedt, een forse miljoenenclaim bij de gemeente Groningen neerlegt. Het waterschap Noorderzijlvest heeft inmiddels bij diverse gelegenheden bevestigd dat de CV Reitdiep inderdaad naar de Raad van State is gestapt. De CV Reitdiep hult zich officieel echter al geruime tijd in stilzwijgen. Woordvoerder H. Koopmans laat wel doorschemeren dat de CV Reitdiep voornemens is, de slepende kwestie zo lang mogelijk te rekken. ‘We gaan onze tijd in deze optimaal benutten’, zegt Koopmans.

Reageer op dit artikel