nieuws

Onzekere zekerheden

bouwbreed

Onzekere zekerheden

Het leven was vroeger zo simpel voor financiële experts. Als de centrale banken de rente lieten dalen, was een extra economische groei praktisch gegarandeerd. Al enige tijd is dat absoluut niet meer het geval. Japan toonde dat als eerste aan. De Centrale bank aldaar liet de rente zakken tot net boven het nulpunt. Resultaat: nul komma nul. Vervolgens probeerde monetair goeroe en voorzitter van het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken Alan Greenspan het met achtereenvolgende renteverlagingen. Het resultaat was niet wat hij er ongetwijfeld van verwacht had. Duisenberg, de baas van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft een jaar lang de druk kunnen weerstaan om de rente te verlagen. De druk op hem is groot geweest vanwege de economische problemen in veel landen. Nu is hij toch gezwicht en heeft 50 basispunten ofwel 0,5 procentpunt van de rente afgehaald. Juichkreten zouden te horen moeten zijn. Niet dus. Iedereen hield er alweer rekening mee. Op de beurs was het effect gering. Dat kwam echter volgens de bekende insiders doordat in de VS de foodsector het niet goed doet. Het kan natuurlijk ook zijn dat de Amsterdamse beurs langzamerhand een eigen dynamiek ontwikkelt en meer naar de nationale indicatoren kijkt. En die staan niet gunstig. De renteverlaging zou ervoor moeten zorgen dat geld lenen voor bedrijven goedkoper wordt, waardoor investeringen worden gestimuleerd. Voor consumptieve uitgaven van consumenten geldt in principe hetzelfde. Helaas speelt er speciaal in Nederland iets anders tussendoor: de pensioenen. De lage beurskoersen hebben de reserves van de pensioenfondsen behoorlijk getroffen. Dekkingsgraden beginnen angstig laag te worden, in ieder geval lager dan de pensioen­ en verzekeringskamer goed vindt. Voor komend jaar worden dan ook forse stijgingen van de pensioenpremies verwacht. Voor werknemers betekent dit daling van de koopkracht, nu in het sociaal akkoord is afgesproken dat de lonen slechts met de inflatie zullen stijgen. Voor veel bedrijven betekent het een aanslag op de winstgevendheid van de onderneming, omdat zij vaak een deel van de premie betalen. Weg is dus het effect van de rentedaling. Daarmee is dan ook verklaard dat de beurs nauwelijks reageerde op het bepaald niet verrassende besluit van de ECB. De 350­puntengrens lijkt vooralsnog onneembaar. De bouw, momenteel geconfronteerd met tegenslagen, probeert intussen naarstig op andere manieren geld te verdienen. Opvallend is dat relatieve beurslievelingen als Heijmans en Volker Wessels Stevin in westelijke richting kijken. Beide willen in Engeland verder aan de slag. Op de beurskoersen heeft het weinig effect. Bij Heijmans was het eerst wat dalen, donderdag wat stijgen en vrijdag weer dalen. Bij Volker Wessels Stevin was globaal de beweging precies omgekeerd. Het angstige wachten is kennelijk op 12 december, de dag dat Marijke Vos bevalt van het langverwachte rapport over de bouwnijverheid. Wellicht dat daardoor het vertrouwen van beleggers weer iets terugkeert.

Reageer op dit artikel