nieuws

Ondernemersvertrouwen bouwbedrijven taant

bouwbreed Premium

den haag ­ Het ondernemersvertrouwen in de bouw daalt opmerkelijk sneller dan in andere sectoren. Dat blijkt uit de Enquête Regionale Bedrijfs Ontwikkeling van de Vereniging Kamers van Koophandel onder 49.000 bedrijven. Het EIB constateert een regelrechte omslag in de stemming.

“Duidelijk is een relatie met de bouwfraudeaffaire te zien”, aldus voorzitter L. Overmars van de Kamers van Koophandel. “Bij het geven van nieuwe opdrachten zit de overheid zich massaal achter het oor te krabben. Allemaal weten we inmiddels hoe het niet moet draaien. Geen antwoord hebben we nog op de vraag van hoe nou verder.” De jaarlijkse Erbo­peiling wijst uit dat dit jaar het vertrouwen van de ondernemers in Nederland geslonken is met 25 punten. Met een score van 27 punten zijn de bouwers licht pessimistischer. Ten aanzien van de vooruitzichten voor 2003 echter spant de bouw met een daling van het vertrouwen van 24 punten duidelijk de kroon. Gemiddeld neemt door alle bedrijfstakken heen het ondernemingsvertrouwen in komende jaar slechts met 11 punten af. Het EIB constateert dat nog maar driekwart van de grote burgerlijke en utiliteitsbedrijven de eigen toekomst rooskleurig ziet. Een jaar geleden was de score 96 procent. Van de 72 procent optimistische bedrijven uit de grond­, water­ en wegenbouwsector uit 2001 is nog maar 39 procent over. “Het vertrouwen is geschokt door de tegenvallende resultaten in 2002”, signaleert het EIB.

Krimp

Volgens de Erbo­enquête daalt de omzet in de bouw dit jaar na een lange periode van groei met 0,9 procent. De werkelijke krimp is een stuk groter, doordat gelijktijdig de prijzen met 5,2 procent stegen. Het EIB schetst een positiever beeld en verwacht in 2003 een omzetstijging van 2,3 procent tot 35 miljard euro. Het aandeel bouwbedrijven dat meldt winst te maken is dit jaar gedaald van 95 naar 90 procent. Ruim eenvijfde van de ondernemers noemt het rendement onder de maat. Een kwart van de bedrijven stelt een beter resultaat te hebben gehaald dan in 2001. Een groep van 23 procent daarentegen kijkt terug op een slechter jaar. De Kamers van Koophandel zien als een van de weinige lichtpunten de bereidheid van bedrijven op hoog niveau te blijven investeren. In de bouw is het aandeel firma’s dat geld steekt in nieuwe activiteiten dan wel vervangingen, met 69 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Toch is de groep investerende bouwers ten opzichte van topjaar 2001 met 6 procent gekrompen.

Rentes

De aanhoudende golf van investeringen vloeit vooral voort uit de aanhoudend lage rentes. Overmars: “De investeringen zouden nog verder aantrekken als de overheden de bottlenecks wegnemen die bestaan voor de aanleg van bedrijfsterreinen. In tal van regio’s is de situatie klemmend vanwege het gebrek aan goede bedrijfsterreinen.” De Kamers van Koophandel stellen vast dat de fulltime werkgelegenheid in de bouw dit jaar nogmaals met 0,2 procent stijgt. De groei komt bovenal voor rekening van bedrijven met minder dan vijftig werknemers. Ruim eenderde van de grote bedrijven heeft het personeelsbestand dit jaar teruggebracht.

Reageer op dit artikel