nieuws

Neprom: Duivesteijn misbruikt positie in enquêtecommissie

bouwbreed

den haag ­ De Neprom kritiseert de conclusie van de enquêtecommissie, als zouden projectontwikkelaars een dominante invloed van grondposities bij Vinex­locaties hebben. Eveneens mist voorzitter C. de Reus een rehabilitatie van hem en een aantal collega’s in het rapport. Voor het overige roemt hij de positieve toonzetting waar het om de aanbevelingen gaat.

Hoewel de projectontwikkelaars vrijuit gaan in de beschuldiging over afspraken en prijsopdrijving, komen ze bescheiden doch venijnig toch even aan bod in het rapport. De commissie verwerpt “de dominante invloed van grondposities bij de ontwikkeling van Vinex­locaties”. Ze beveelt dan ook een onderzoek door de NMa aan omdat “combinaties en andere vormen van samenwerking tussen marktpartijen de mededinging aanzienlijk lijken te beperken”. De Reus verdenkt het commissielid A. Duivesteijn (PvdA) hiervan. “Met niet aflatende ijver probeert hij iedereen ervan te overtuigen dat er wordt gerommeld op Vinex­locaties, terwijl onderzoek van het parlement en de NMa eerder al aantoonde dat het niet zo is. Zelfs uit het onderzoek van de enquêtecommissie onder vijftig gemeenten blijkt dat er geen sprake is van gerommel. Desalniettemin komt Duivesteijn weer met zijn stokpaardje, waarbij hij zijn positie in de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid misbruikt.”

Geflest

Onbegrijpelijk in het rapport noemt De Reus de berekende 8,8 procent, zijnde het verschil tussen de laagste en hoogste bieding. “Een merkwaardige manier van redeneren. Als ik als ontwikkelaar een aanbesteding houd en tussen de laagste en de hoogste bieding zit een verschil van 10 procent, dan wil dat nog niet zeggen dat ik voor 10 procent ben geflest.” De Reus mist in het rapport een schoning van zijn naam. Voormalig AVBB­topman Terlingen beschuldigde in het verhoor vier VROM­ambtenaren van het lekken van informatie aan bouwondernemers. Tot die vier behoorde ook de huidige Neprom­voorzitter De Reus. De vier zouden volgens Terlingen Vinex­locaties vooraf bekend hebben gemaakt aan de aannemers. De Reus: “Naderhand trok Terlingen zijn beschuldiging in. Ook rechercheonderzoek toonde aan dat de beschuldiging op niets was gestoeld. In een brief distantieerde zelfs VROM­minister Kamp zich van deze aanklacht. Maar nergens in het rapport kom ik deze passage tegen. Daarmee wekt de commissie de verdenking dat ze dingen achterhoudt en bovendien blijft onze goede naam aangetast.” Voor het overige roemt De Reus de positieve toonzetting van de commissie ten aanzien van de aanbevelingen. “We moeten werken aan het herstel van vertrouwen tussen de overheid en het bedrijfsleven. We merken dat dat niet meer aanwezig was sinds de enquête, iedereen maakt pas op de plaats. Dat is niet goed voor de economie, de burgers en de overheid. De commissie heeft vertrouwen in die omslag, ik sluit me daarbij aan.

Reageer op dit artikel