nieuws

Nederzand eist schadevergoeding

bouwbreed

beuningen – Nederzand wil in ieder geval 20 miljoen euro schadevergoeding van de provincie Gelderland, omdat de geplande zandwinning bij Maasbommel niet doorgaat. Het geld heeft de onderneming volgens directeur P. Steinweg uitgegeven aan onderzoek en grondaankopen in het gebied.

Gedeputeerde Staten schort de toegezegde zandwinning op, omdat bewoners van de gemeente West Maas en Waal, waartoe Maasbommel behoort, grote moeite hebben met de plannen van de bestuurders. De bewoners van het gebied zijn bang dat de grote zandput de dijken verzwakt. De gemeente weigerde daarom aan de afgraving mee te werken. De schadeclaim van Nederzand blijft naar verwachting niet beperkt tot 20 miljoen. Naast investeringen is ook veel tijd verloren gegaan. ‘Watergoed (het gebied bij Maasbommel waar het zand had moeten worden gewonnen, red.) had begin 2001 van start moeten gaan. We zijn nu al bijna twee jaar verder’, wijst Steinweg op de oorspronkelijke afspraken. De directeur van Nederzand kan geen bedragen noemen, maar wil ook de schade die door het uitstel in ontstaan op de provincie verhalen. In overleg met de provincie heeft Nederzand een nieuwe locatie gevonden waar vanaf 2005 of 2006 zand kan worden gewonnen. Maar daarmee is het probleem volgens Steinweg nog niet afgelopen. ‘Bij Maasbommel zouden we 36 miljoen ton zand mogen winnen. Op de nieuwe locatie Over de Maas zit 15 miljoen ton. De provincie moet voor het verschil van 21 miljoen ton nog met voorstellen komen.’ De gesprekken over de andere locaties worden op dit moment gevoerd.

Alternatieven

De provincie Gelderland denkt dat er genoeg alternatieven voorhanden zijn om in de zandbehoefte te voorzien. Steinweg is er minder gerust op. ‘Stel dat er niet op tijd voldoende locaties zijn. Dan kunnen we de winwerktuigen die we nu in Brabant hebben staan, niet meer gebruiken en moeten ze versneld worden afgeschreven. Zo’n machine kost wel 30 miljoen euro.’ Daarnaast loopt Nederzand dan ook winst mis waardoor de uiteindelijke schadeclaim volgens Steinweg nog wel eens veel hoger uit zou kunnen vallen. ‘In de media wordt een bedrag van 100 miljoen euro genoemd’, geeft de bestuurder een indicatie. De provincie Gelderland reageert laconiek op de dreigende miljoenenclaim. ‘Wij weten al heel lang dat er een claim aankomt’, reageert woordvoerder J. Visser. Hij vraagt zich hardop af in hoeverre bepaalde kosten onder het bedrijfsrisico vallen. ‘Dat is een erg interessante discussie die de komende tijd moet worden gevoerd.’ Visser wil niet ingaan op het bedrag van 20 miljoen euro dat Nederzand noemt.

Reageer op dit artikel