nieuws

Mogelijk grondprijsverlaging in grensgebied Vlaanderen

bouwbreed

brussel ­ De Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, D. van Mechelen, vraagt in een brief aan alle Vlaamse gemeenten op korte termijn nieuwe zogeheten woonuitbreidingsgebieden op hun grondgebied vrij te geven om nieuwbouw mogelijk te maken. Van Mechelen hoopt op die manier binnen vijf jaar 65.000 stukken bouwgrond extra op de markt te brengen en zo de huidige schaarste op dat vlak, die geleid heeft tot een explosie van de bouwgrondprijzen, uit de weg te ruimen.

Vlaanderen heeft momenteel een voorraad van 16.000 hectare aan woonuitbreidingsgebieden, die ­ verdeeld over de vijf Vlaamse provincies ­ goed is voor in totaal 320.000 bouwpercelen. Van Mechelen wil daarvan dus ongeveer eenvierde versneld vrijgeven en heeft de gemeenten gevraagd daarbij een sterk vereenvoudigde procedure toe te passen, die hooguit vier maanden mag duren vergeleken met thans het dubbele.

Stabilisering

Ook zal de gebruikelijke woonbehoeftenstudie, die doorgaans tot vier jaar duurde, achterwege mogen blijven voor de vrijgegeven woonuitbreidingsgebieden. Volgens de minister is die studie niet nodig omdat de betrokken gebieden toch al bewoning als uiteindelijk doel hadden. Van Mechelen hoopt dat het vrijgeven van duizenden hectaren bouwgrond op zijn minst een stabilisering van de prijzen tot gevolg zal hebben. In het grensgebied met Nederland, waar de prijzen zowel voor huizen als voor bouwgronden de laatste jaren door de komst van duizenden Nederlanders het meest zijn gestegen, acht de minister een lichte prijsdaling mogelijk. De nieuwe bouwpercelen zullen qua grootte moeten voldoen aan de regels van het Ruimtelijk Structuurplan voor Vlaanderen (RSV), dat bepaalt dat er in stedelijke gebieden 25 woningen per hectare moeten worden gebouwd. De bouwpercelen mogen daar dus niet groter zijn dan 4 hectare. In het zogeheten “buitenstedelijk gebied” met vijftien woningen per hectare mogen de bouwpercelen maximaal 6 hectare groot zijn.

Stimulans

De provincie Oost­Vlaanderen heeft met 4351 hectare de grootste voorraad woonuitbreidingsgebieden, gevolgd door Belgisch­Limburg met 3938 hectare. De provincie Antwerpen heeft een reserve van 3454 hectare, gevolgd door West­Vlaanderen (2366 hectare) en Vlaams­Brabant (2234 hectare). Zowel de nationale als de Vlaamse aannemersorganisaties juichen het op de markt komen van extra bouwgronden toe, maar ze geloven niet dat die gronden nu ook goedkoper zullen worden. Ze geloven wel dat de maatregel een flinke stimulans zal betekenen voor de nieuwbouw in Vlaanderen, die de laatste jaren harde klappen heeft gekregen.

Reageer op dit artikel