nieuws

Moderne houtbouw in Zweden niet populair

bouwbreed Premium

stockholm ­ De commerciële toepassing van in de jaren negentig ontwikkelde nieuwe houtbouwtechnieken verloopt traag. Dat constateert de Zweedse regering. Om de toepassing van hout in de bouwnijverheid van de grond te krijgen is daarom een onderhandelaar benoemd die in samenwerking met de hout­ en bouwindustrie moet zien te komen tot een strategie voor de lange termijn.

Volgens economieminister U. Messing ontbreekt het in de Zweedse bouwbranche aan begrip voor de moderne houtbouw, hoewel met het oog daarop al in 1994 het bouwreglement werd aangepast. Sinds dat jaar is het mogelijk dragende houtconstructies te gebruiken voor flats en bruggen. Diverse demonstratieprojecten hebben de markt echter kennelijk niet echt kunnen overtuigen van de haalbaarheid, aldus Messing. De overheid heeft er niettemin groot belang bij dat dit wel gebeurt, zowel vanuit het oogpunt van de inzet van vernieuwbare grondstoffen, als voor de werkgelegenheid, omdat de houtindustrie een vitale rol speelt in de economie van Zweden. De strategie moet over krap een jaar op tafel liggen bij de ministeries van economie en milieu.

Reageer op dit artikel