nieuws

Meer hergebruik bouwstoffen door richtlijn

bouwbreed Premium

den haag ­ De ontwerp beoordelingsrichtlijn BRL 9334 voor het NL BSB Certificaat voor gebruikte bouwstoffen voor elementenverharding is vrijgegeven voor een commentaarronde uit de branche van bestratingsbedrijven. Aanvaarden van de richtlijn zou het hergebruik kunnen bevorderen omdat nu door de dure partijkeuringen veel gebruikte stenen, platen, tegels en banden door bestratingsbedrijven naar de brekerinstallaties worden afgevoerd.

Het Bouwstoffenbesluit vereist dat bij hergebruik van bouwstoffen wordt aangetoond dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bouwstoffen voldoet aan de daarin gestelde normen. Het gevraagde bewijs kan bestaan uit een kwaliteitsverklaring (NL BSB Certificaat), partijkeuringsgegevens of overig bewijsmiddel. Partijkeuringen zijn voor kleine(re) partijen bestratingsmateriaal kostbaar en overig bewijsmiddel hoeft niet altijd door het bevoegd gezag te worden geaccepteerd. Daarom heeft de branche van bestratingsbedrijven een beoordelingsrichtlijn laten opstellen die hergebruik van bestratingsmateriaal door middel van certificering mogelijk maakt. De beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het IKOB Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen. Mede­opsteller dr.ir. J. Schreurs van Schreurs Milieuconsult te Weert laat weten dat de strategie die aan de beoordelingsrichtlijn ten grondslag ligt, bestaat uit het direct kunnen gebruiken van bestratingsmateriaal als de historische gegevens ervan bekend zijn. Dat wil zeggen dat in 90 procent van het hergebruik geen partijkeuringen meer nodig zullen zijn om te voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. Voor de resterende 10 procent is ander bewijs nodig.

Loskorrelig

Schreurs benadrukt dat de toepassing van de huidige beoordelingsrichtlijn 9334 alleen van toepassing is op gebruikte bouwstoffen die als dichte vormgegeven bouwstoffen van categorie 1A of 1B van het Bouwstoffenbesluit kunnen worden aangemerkt, maar dat de gehanteerde systematiek breder is te gebruiken bijvoorbeeld bij alle goed definieerbare bouwstoffen of tijdelijke werken. “Maar hoe meer naar niet vormgegeven, loskorrelig materiaal wordt verschoven, hoe moeilijker de strategie van de historische gegevens zal zijn vol te houden”, stelt hij.

Granulaat

Voorzitter J. Voeten van de stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf heeft geen duidelijk beeld van het percentage bedrijven dat voor certificering volgens de beoordelingsrichtlijn 9334 zal gaan. Tien procent zegt hij weinig te vinden. Meer hergebruik is volgens hem zeker mogelijk, omdat nu veel materiaal naar de brekers gaat waar het verwerkt wordt tot granulaat als secundaire bouwstof. “Dat is een stap teveel, beter is het om het meteen te hergebruiken. Het wachten is dan toch eerst op het aanvaarden van de beoordelingsrichtlijn”, aldus Voeten. De kritiektermijn loopt tot 10 januari 2003. De ontwerp beoordelingsrichtlijn is te bestellen bij IOB BV in Barneveld.

Reageer op dit artikel