nieuws

Leeuwarder hbo-studenten zeer positief voor het beschadigde bouwimago

bouwbreed Premium

“Zo ís die bouw.” Te pas en te onpas hoor je deze ietwat vergoelijkende opmerking na de publicatie van het rapport over de parlementaire enquête bouwnijverheid. Het is onze cultuur. Sterker, het zit in onze genen, zo werd verschillende keren gesteld.

Het is blijkbaar de werkelijkheid van de bouw. Je zou er bijna in gaan geloven. Gelukkig was er nog geen 24 uur na de publicatie een compleet andere werkelijkheid van de bouw. Hbo-studenten die enthousiast kennismaken met de uitvoerende bouw in het Bouwmanagement Simulatiecentrum (BMSC) in Leeuwarden. Zeer gemotiveerd, zeer innovatief, zeer positief voor het bouwimago. Zó is die bouw. Graag aandacht voor de andere kant van één en dezelfde bouwmedaille, vindt Kees Slingerland. Het is slechts een accent aigu op een ander woord, maar een wereld van verschil.

Ik heb me de afgelopen maanden lopen opwinden over de bouwenquête. Niet zozeer inhoudelijk, maar over het feit dat alles en iedereen in het kielzog van die bouwenquête werd meegezogen. Te meer daar er steevast over ‘de enquête bouwfraude’ werd gesproken. Nog voor de verhoren had de bouw al dit etiket opgeplakt gekregen en kreeg je zelfs op verjaardagen de beschuldigende vinger in je richting gepriemd. Ook al het góede in de bouw werd meegetrokken in dit ‘ongekende verderf’. In géén tijd kreeg het imago van de bouw een geweldige opdonder, terwijl we de laatste jaren aardig bezig waren het imago op te vijzelen vanuit de wisselwerking met talloze gunstige ontwikkelingen. Zo is de bouw niet langer de grootste wao-leverancier, krijgt de bouw weer belangstelling van jongeren, blijft de investering in kennis redelijk op peil en worden aan de lopende band fraaie, aansprekende projecten opgeleverd. Bouwprojecten waar we trots op mogen en moeten zijn.

Sombere schaduw

Alles kwam in de versomberende schaduw van de bouwenquête te staan. Ik vroeg mij veel eerder af of ik op enigerlei wijze hier iets aan kon veranderen. Je voelt je immers geweldig aangedaan door aantijgingen, onderzoek en publiciteit. Het is immers jóuw bouw waaraan ze komen, jouw bouw die klaarblijkelijk niets goed kan doen. Ik heb ook gekeken naar opleidingen in de bouw. Liggen die ook onder vuur? Of zijn die daarentegen misschien één van de middelen die de benodigde omslag kunnen ondersteunen?

Duizenden pagina’s

Ook ná de publicatie van het rapport vind ik geen duidelijke relatie tussen de aanbevelingen van de enquêtecommissie en het opleiden van mensen, waarmee wij die omslag kunnen aanjagen. Duizenden pagina’s over geld, regels, gebruiken en misstanden. Prima. Maar nauwelijks iets over ménsen in de bouw, over training van mensen, over het leren voorkomen van misstanden. Een reeks van vooral technische instrumenten moet de bouw weer op het juiste spoor brengen. Gelukkig zie ik nog voldoende aanknopingspunten voor het opleiden van mensen, voor het aanleren van benodigde kennis in die nieuwe zakelijkheid in de bouw, van die andere cultuur. Het zal u niet verbazen dat BOB Kennisoverdracht het tot haar plicht rekent om te kijken of we trainingen voor die cultuuromslag kunnen opzetten. Eigenlijk meer nog bestaande opleidingen veranderen of aanscherpen, want elke opleiding raakt per definitie al aan de dagelijkse bouwcultuur. Een minstens zo sterk aanknopingspunt komt van ‘bouwhoogleraar’ Priemus, die op televisie aangaf dat de omslag mede te bereiken is met de komst van een nieuwe generatie. Dan loop ik dubbel verheugd rond in het Simulatiecentrum. Ten eerste zie ik daar gemotiveerde groepen jongens en meisjes die straks die nieuwe generatie gaan vormen. Ten tweede zie ik daar een bouw die het eveneens verdient om volop in de schijnwerpers te staan. Het licht van een batterij bouwlampen wat mij betreft. Niks geen schaduw meer, niks geen profetische titel van een rapport.

Verliefd

Een paar honderd tweedejaars hbo-studenten bouwkunde en civiele techniek zetten de uitvoerende bouw daar naar hun hand. Ze plannen, organiseren, sturen, kortom managen virtuele bouwprojecten. Levensecht. Dat is voor hen én voor mij de werkelijkheid van de bouw. Het contrast met het door de bouwenquête opgeroepen beeld van de werkelijkheid kan niet groter. Toch zijn het twee werkelijkheden voor de bouw. Hopelijk gaat de werkelijkheid van ‘smeren en fêteren’ over in de werkelijkheid van ‘houden van bouwen’. Vaststaat dat de hbo’ers die zo’n training meemaken, een beetje verliefd raken op die uitvoerende bouw. Een mooi begin van ‘houden van’.

Medicijn

Persoonlijk kon ik mij geen betere medicijn wensen dan een dag na de uitkomsten van de bouwenquête een paar uur rondlopen tussen die enthousiaste jongeren. Dan zie ik zoveel kansen voor de bouw, dat de bedreigingen ‘in de schaduw staan’. Ik zal de laatste zijn die de ogen sluit voor de uitkomsten. Ik kijk echter net als anderen graag naar de toekomst. Maar de toekomst vindt nu eenmaal zijn oorsprong in verleden en heden. Daarom is het nodig dat we die doffe kant van de bouwmedaille gaan oppoetsen. En als die dan net zo blinkend is als die Leeuwarder kant, dan wordt de bouw sterker dan ooit. Wat mij betreft begint de victorie van de bouw in Leeuwarden.

Reageer op dit artikel