nieuws

Ingenieur nog geen Fire Safety Engineer

bouwbreed Premium

den haag ­ Europa wil naar algemene EU­richtlijnen op gebied van Fire Safety Engineering (FSE), maar heeft geen onderwijssysteem dat dit streven ondersteunt. In Europa hebben alleen Zweden en Groot­Brittannië FSE­onderwijs op universitair niveau. Een Europees netwerk van onderwijsinstellingen moet daarin verandering brengen.

“Kun je een verpleegster met behulp van een handboek of een korte cursus leren arts te worden? Nee. Dus waarom zou je denken dat je van een bouwkundig ingenieur zomaar een Fire Safety Engineer zou kunnen maken? Het is een nieuw beroep, dat universitaire scholing behoeft”, vindt R. Jonsson van de Lund Universiteit in Zweden. Jonsson ontvangt in Lund jaarlijks vijftig tot zestig nieuwe studenten. Die krijgen wetenschappelijk onderricht in het fundamentele gedrag van vuur en de beweging ervan door gebouwen, in actieve en passieve brandveiligheid en in menselijk gedrag bij brand. Buiten de tweejarige Zweedse opleiding, die opleidt tot bachelor of science en tot master of science, heeft in Europa alleen de University of Ulster een opleiding op universitair niveau. De opleidingen zijn opgezet met het oog op verschuiving in regelgeving van voorschriften naar prestaties. Achterliggende gedachte was, dat het laatste grondiger kennis vereist van het gedrag van brand en van mensen bij brand. Een specialist van de brandweer of een FSE­consultant die wordt betrokken bij het ontwerpen van een gebouw, moet over dergelijke zaken voldoende weten om een advies te kunnen geven toegespitst op dat specifieke geval. Zweden en het Verenigd Koninkrijk stonden met dat idee niet alleen: in dezelfde tijd ­ eind jaren tachtig, begin jaren negentig ­ werden in Canada, VS, Nieuw­Zeeland en Hong Kong soortgelijke opleidingen opgericht.

Postdoctoraal

In Nederland is de opzet van gespecialiseerd universitair onderwijs niet verder gekomen dan postdoctorale cursussen van een of twee dagen; wat niet wegneemt dat Nederland goed scoort op brandveiligheidsgebied. Ontbreekt de opleiding, dan wordt het lastig een terzake kundige professional als zodanig te herkennen. En is het moeilijk erkenning te krijgen voor het beroep van FSE­specialist. Standaardisatie van FSE op Europees niveau, waarnaar de opstellers van het BeneFeu­rapport streven, lijkt niet haalbaar zolang dat probleem niet is opgelost. Zij willen daarom een netwerk opzetten van universitaire opleidingen. In landen met maximaal 20 miljoen inwoners zou een ‘universitaire unit’ met een hoogleraar, een tweede docent en een bijbehorende staf moeten worden opgezet. Bij 20 tot 50 miljoen inwoners zijn drie units nodig, in landen met meer dan meer dan 50 miljoen inwoners vier units. Een en ander zou moeten worden gekoppeld aan soortgelijk opgezette units voor research. Totale kosten daarvan zijn geraamd op 28 miljoen euro per jaar. Onduidelijk is op dit moment hoe de kennis en ervaring van de huidige ‘zelfbenoemde’ brandveiligheidsdeskundigen moet worden gewaardeerd.

Reageer op dit artikel