nieuws

Hogere straf overtreding voorschriften

bouwbreed

den haag ­ Overtredingen van bestemmingsplanvoorschriften vallen voortaan onder het economische strafrecht. De maximumstraf wordt bovendien verzwaard van 11.250 euro naar 45.000 euro.

Bij het opzettelijk begaan van de overtredingen vallen ze onder de misdrijven. Ook overtreding van de vrijstelling voor tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor 5 jaar is voortaan strafbaar. Het betreft hier artikel 17, vierde lid van de wet op de ruimtelijke ordening, is voortaan strafbaar. De ministerraad wil met dit besluit overtredingen voortaan sneller vervolgen. Bovendien kan effectiever worden opgetreden tegen de gevolgen van de overtreding van bestemmingsplanvoorschriften. Voorheen viel het delict onder het gewone strafrecht. De verschuiving betekent een strenger optreden tegen overtreders en het opleggen van hogere straffen.

Reageer op dit artikel