nieuws

Handhavingsbeleid Limburg bekritiseerd

bouwbreed Premium

Handhavingsbeleid Limburg bekritiseerd

maastricht ­ De Limburgse CDA­statenfractie vraagt zich af of het handhavingsbeleid op het gebied van milieuvergunningen van de provincie Limburg wel deugt. Het CDA vraagt Gedeputeerde Staten (GS) of de milieuvergunningen wel genoeg duidelijke voorschriften hebben. Aanleiding voor de vragen is een dwangsom die GS aan een transportbedrijf oplegden en die dit college later weer introk in verband met onduidelijkheden in de verleende vergunning. GS minimaliseerden eerder al een dwangsom voor een recyclingbedrijf in Stein na een uitspraak van de Raad van State. Het CDA vreest een precedentwerking en eist dat vergunningen helder en eenduidig zijn. De bedrijven mogen immers rechtszekerheid verwachten. “Het mag niet zo zijn dat ze in een nadelige positie komen te verkeren omdat de provincie onduidelijke voorschriften in de vergunning heeft gezet.”

Reageer op dit artikel