nieuws

Hallo: Beun de Haas!

bouwbreed Premium

Hallo: Beun de Haas!

Recentelijk nam ik deel aan een debat met als titel ‘De Chaos in de makelaardij o.g.’. Dit debat vond plaats in Groningen en was georganiseerd door de studenten makelaardij en vastgoed van de Hanzehogeschool aldaar. Het was een boeiend schouwspel van drie voormannen uit het o.g.­wereldje, die meer met regeltjes bezig waren dan met de belangen van hun klanten.

Wat is er aan de hand? Per 1 maart 2001 heeft de regering de titelbescherming van de makelaar o.g. en daarmee de makelaarseed afge­ schaft. Dat is toch geen ramp en blijkbaar is de wereld er ook niet door vergaan. Een wereldramp is het inderdaad niet. Echter, de particuliere en zakelijke o.g.­consument is sinds 1 maart 2001 iedere (summiere) houvast kwijt indien hij op zoek gaat naar een makelaar o.g. om een pand of woning te (ver) kopen of te (ver) huren en te taxeren. Want, iedereen mag zich nu makelaar noemen: iedere koekenbakker en beunhaas. De rijksoverheid heeft met het afschaffen van de makelaarseed, zonder een adequate certificering of kwaliteitswaarborg in dat moeilijke beroep in te stellen, gefaald. Daarentegen zijn de beroepsorganisaties van makelaars en vastgoedadviseurs, NVM, LMV en VBO, niet in staat geweest om samen met de Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zelf zo’n centrale certificering op te zetten. Het is een warboel van registers voor makelaars en/of taxateurs o.g./o.z. geworden; er zijn nu vier van die verschillende registers. Op zich zou het niet erg zijn, maar achter die verschillende registers schuilen soms duistere kwaliteitseisen, die een re­gistrerende instelling aan bij haar ingeschreven makelaars o.g. stelt. Nee, de regering had beter moeten opletten en niet zo moeten luisteren naar de VEH, die sterk tegen de oude makelaarseed heeft geageerd zonder dat er een alternatief was. Daarmee heeft de VEH ook de belangen van de o.g.­klant geschaad en dat is niet haar reden van bestaan.

In dit debat te Groningen, viel het mij op dat de NVM beweert dat in haar register nu 4800 makelaars zijn ingeschreven en dat die voldoen aan de hoge eisen die zij aan makelaars stelt. Het getal 4800 is opmerkelijk, omdat de NVM zelf slechts 4000 leden telt. Blijkbaar is er een groep vrije jongens (m/v), die voldoende gekwalificeerd is om zich te kunnen laten inschrijven in dat NVM­register. De tweespalt tussen NVM/LMV enerzijds en VBO anderzijds schijnt te liggen in de vraag hoe hoog de eisen mogen zijn , die een certificering aan makelaars mag stellen. In Groningen begreep ik dat de eisen van de VBO lager liggen, dan die van de NVM/LMV, maar dat die verschillen minimaal zijn. Ook de VEH verbaasde zich daarover, hoewel zij altijd achter de VBO stond. Kortom: chaos. Ik zou toch wensen dat de voormannen van het o.g.­wereldje eens een goede borrel met elkaar drinken en wellicht gezamenlijk een vorkje prikken om de verschillen uit de weg te ruimen. Zeker nu de o.g.­markt niet zo geweldig is, is het nodig om het vertrouwen van de klant te winnen en te behouden. Daarvoor is niet alleen belangrijk een koopprijs of een leuk pand, maar de klant moet vooral het vertrouwen hebben in zijn makelaar of adviseur die het belang van de klant optimaal behartigt. Vroeger had de klant enig houvast aan een eed die een makelaar had afgelegd, het was niet echt een kwaliteitsgarantie, maar het stelde tenminste iets voor. Nu plakt iedereen een bord makelaar op de deur en laat dito visitekaartjes drukken. In advertenties zie ik mensen die slecht of laag gekwalificeerd zijn met de grootste letters afdrukken dat ze lid zijn van deze of gene makelaarsvereniging en dat ze in een of ander register staan. Het is een gotspe te verwachten dat een doorsnee o.g.­consument in de chaos van titels en register de weg weet.

Dus voormannen (m/v) van het o.g.­ en makelaarswereldje ga aan de slag om de chaos op te lossen en kom tot een register van makelaars die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Verwacht niets van de overheid, want die kan haar eigen boontjes niet eens doppen, laat staan die van u.

Reageer op dit artikel