nieuws

Groningen krijgt een ‘voor de verandering’ ziekenhuis

bouwbreed

groningen ­ De uitbreiding met 55.000 vierkante meter van het Martini Ziekenhuis in Groningen­stad gebeurt volgens het IFD­principe. Op termijn kan plaatselijk circa 10 procent extra ruimte worden toegevoegd zonder dat daarvoor ingrepen van constructieve aard nodig zijn.

Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) is, namens de minister van volksgezondheid, akkoord gegaan met het nieuwe schetsontwerp dat het Martini Ziekenhuis afgelopen voorjaar indiende. Het Groningse ziekenhuis is daarmee één van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat kiest voor industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen. Het gaat naast 25.000 vierkante meter verbouw om 55.000 vierkante meter nieuwbouw. Het nieuwe complex verrijst naast het bestaande gebouw aan de Paterswoldseweg. “Het idee om de afdelingen als een ketting aan elkaar te schakelen, heeft geresulteerd in zes verdiepingen van gelijkvormige multifunctionele bouwblokken. Voordeel hiervan is dat een verpleegunit makkelijk kan worden omgezet in een polikliniek en andersom. Bovendien is gekozen voor een structuur waaraan je relatief eenvoudig bouwdelen en bouwlagen kunt toevoegen. Een afdeling kan bijvoorbeeld via een uitbouw, als een soort uitgetrokken la, worden vergroot” licht G. Thiadens, lid Raad van Bestuur de IFD­keuze toe. De nieuwbouw biedt plaats aan verpleegafdelingen, operatiekamers en poliklinieken. Het huidige gebouw wordt straks gebruikt voor ondersteunende afdelingen. Het ontwerp is afkomstig van Burger Grunstra Architecten Adviseurs uit Alkmaar. “Het is niet specifiek een ziekenhuis, maar een gebouw waar een ziekenhuis in kan. In de toekomst zou het ook kunnen fungeren als kantoor­ of zelfs woonruimte” aldus architect A. Burger. Hij spreekt van “een ziekenhuis voor de verandering”.

Marge

De nieuwbouw heeft daarnaast ook een zekere uitbreidingsmarge. Burger: “De nieuwbouw kan in de toekomst plaatselijk met tien procent, zo’n 5000 vierkante meter, worden vergroot. Door bij de bouw al aan de gevel de nodige voorzieningen te treffen, hoeven daarvoor geen constructieve ingrepen meer plaats te vinden.” Naast het CBZ is ook de gemeente Groningen met het stedenbouwkundige plan akkoord gegaan. De verwachting is dat medio volgend jaar de aanbesteding plaatsvindt, waarna eind volgend jaar de eerste paal geslagen kan worden. In 2007 moet de nieuwbouw klaar zijn. De bouwkosten die met de vernieuwing van het algemeen ziekenhuis zijn gemoeid, belopen 145 miljoen euro.

Reageer op dit artikel