nieuws

Geen vertraging voor twee infraprojecten

bouwbreed Premium

den haag ­ Minister De Boer heeft afspraken gemaakt met de regio’s over infraprojecten voor de komende jaren. De bezuinigingen op Randstadrail en de Noord­Zuidlijn zijn van de baan. Die op de Hanzelijn en de Nieuwe Sleutelprojecten niet. Maandag praat de minister Van Verkeer en Waterstaat met de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. De afgelopen tijd heeft de minister gebruikt voor gesprekken met de regio’s. Hij heeft de uitkomsten daarvan gisteren in een brief aan het parlement gestuurd.

De minister stelt dat de Hanzelijn niet eerder dan 2007 kan worden aangelegd en het gereserveerde geld tot die tijd elders kan worden gebruikt. Formele procedures kosten nog minimaal drie jaar. Het gaat dan om de planologische procedures (ontwerp­tracébesluit en tracébesluit, de technische ‘uitdetaillering’, het klaarmaken voor aanbesteding en de feitelijke aanbesteding. Dit betekent dat er niet eerder dan in de tweede helft van 2006 met de daadwerkelijke aanleg kan worden begonnen. Dat houdt in dat de eerste grote bedragen voor de bouw ook niet eerder dan eind 2006, begin 2007 benodigd zijn. Minister De Boer heeft de regio toegezegd nog deze maand te komen met een beschikking voor Randstadrail. Door de prioriteit te leggen bij deze lightrailverbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam vertraagt de uitvoering van de A4 Midden­Delfland, A15 Maasvlakte­Vaanplein, Hubertustunnel, Nieuwe Sleutelprojecten, de internationale spooraansluiting Den Haag, de Rijn­Gouwelijn, het Trekvliettracé en de A13/16. Behalve in Zuid­Holland zijn door de overige regio’s geen voorstellen gedaan tot herprioritering binnen de bestaande financiële kaders van het MIT tot en met 2010. De periode daarna laat De Boer over aan zijn opvolger.

Reageer op dit artikel