nieuws

‘Fraudedebat mag geen beletsel zijn voor samenwerking’

bouwbreed Premium

amsterdam ­ “Samenwerking tussen bouwbedrijven is een groot goed, dat bewaard moet blijven. Door de fraudeaffaire is het idee ontstaan dat netwerken vooral leiden tot malversaties. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de positieve kanten van intensief onderling contact tussen bouwbedrijven.”

Overleg staat niet alleen aan de basis van kwalijke zaken zoals kartelvorming en belastingontduiking, maar is tegelijkertijd het fundament voor innovaties.” Dat is de mening van dr.ir. B.A.G. Bossink, universitair hoofddocent Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bossink vreest dat het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwfraude zal adviseren om samenwerkingsverbanden tussen aannemers onderling zo veel mogelijk te liquideren. En dat vindt hij een slechte zaak. “Natuurlijk moet de overheid maatregelen nemen om fraude te voorkomen. Maar tegelijkertijd is het noodzakelijk dat bouwbedrijven samenwerken. Want intensief overleg binnen de bouwsector leidt tot innovaties.”

Stimuleren

Bossink vindt dat de fraudeaffaire in positieve zin een omslag binnen de bouwbranche te weeg kan brengen. “De overheid moet samenwerking niet tegengaan, maar juist stimuleren en transparant maken. Om dat te bereiken moeten overheidsvertegenwoordigers met aannemers om de tafel gaan zitten. Zo kunnen vernieuwingen tot stand komen van een formaat dat de Nederlandse bouw wereldwijd toonaangevend maakt.” Voorwaarde daarvoor is dat de bemoeienis van ‘hogerhand’ zich niet beperkt tot het tegengaan van malversaties en het transparant maken van de samenwerking. “De overheid moet de infrastructuur maken waarmee belangrijke ontwikkelingen niet alleen doorstromen in de wet, maar ook bouwbreed hun toepassing vinden.”

Reageer op dit artikel