nieuws

Enquête kost vooral wegenbouw omzet

bouwbreed

den haag ­ Ruim 70 procent van de hoofdaannemers in de wegenbouw verwacht verlies aan omzet vanwege de bouwfraudeaffaire. Vooral onder bedrijven werkzaam in de grond­, water­ en waterbouw bestaat veel onvrede over de wijze waarop de sector op de storm van kritiek heeft gereageerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in opdracht van Cobouw.

De wegenbouwers die rekenen op omzetverlies, schatten de daling in 2002 op 6,7 procent. De schade door de aanhoudende discussies over de bouwfraude wordt voor 2003 geraamd op het kwijtraken van 11,8 procent omzet. Ook de aannemers grond­ en waterbouw voorzien zwaar weer. Van deze groep geeft 66,1 procent aan werk kwijt te raken door het tumult over de bouwfraude. Het omzetverlies in 2002 en 2003 wordt respectievelijk geschat op 6,7 en 9,7 procent. Brancheorganisatie Vianed bevestigt dat het werkaanbod in de sector momenteel een stuk lager ligt dan in dit deel van het jaar gebruikelijk is. De algemene vrees voor het wegvallen van werk in de grond­, water­ en wegenbouw wijkt sterk af van de verwachtingen in andere sectoren van de branche. In de utiliteits­ en woningbouw geeft respectievelijk 8,1 en 7,0 procent van de bedrijven aan werk kwijt te raken door de bouwfraudeaffaire. Het pessimisme van de ondernemers vertaalt zich in een omzetverlies van circa 5 procent in 2002. Voor 2003 verwachten de getroffen bedrijven meer dan 10 procent omzetverlies. Doordat 79,1 procent van de door het EIB ondervraagde hoofdaannemers aangeeft geen omzetverlies te ondervinden van de door een publicitaire storm omgeven bouwfraudeaffaire, blijft de schade voor de totale branche beperkt. Dit jaar wordt het wegvallen van 1,3 procent omzet aan de fraude toegeschreven. Voor 2003 ligt een verlies van 2,2 procent in het verschiet. Voor het merendeel van de bouwers is de overheid een belangrijke opdrachtgever. Van de 55,8 procent van de bedrijven die veel werk krijgen van Rijk, provincies of gemeenten dan wel waterschappen stelt 19,6 procent dat de relatie door de bouwfraudeaffaire is verslechterd. Opmerkelijk genoeg geeft ook 8,2 procent aan dat de relatie met de overheid juist is verbeterd. Zoals te verwachten nemen vooral de spanningen in de grond­, water­ en wegenbouw toe. Afgelopen jaar immers heeft deze sector het meest onder vuur gelegen. Slechts 1,7 procent signaleert dat alle commotie heeft geleid tot betere contacten. Daarentegen signaleert 51,2 procent een duidelijk verslechterde relatie. Meest uitgesproken zijn de wegenbouwers waarvan 54,7 procent meldt dat de verhoudingen door de bouwfraude een deuk hebben opgelopen. Het onderzoek van het EIB is uitgevoerd onder 350 hoofdaannemers. Op pagina 2: Zware kritiek hoofdaannemers op verweer tijdens bouwfraudeaffaire. Het belangrijkste nieuws uit het rapport van de enquêtecommissie is vandaag vanaf 12 uur te vinden op www.cobouw.nl. bouwnij­ b&u gww verheid Verwacht u omzetverlies nee 79,1 92,5 31,9 ja 20,9 7,5 68,1

bedrijven met omzetverlies verwacht omzetverlies in % omzet 2002 6,2 4,9 6,7 2003 10,6 10,2 10,8

alle bedrijven verwacht omzetverlies in % omzet 2002 1,3 0,4 4,6 2003 2,2 0,8 7,3

Reageer op dit artikel