nieuws

Elegantere gsm­mast toont antennes in volle glorie

bouwbreed Premium

Elementen die de kniklengte met een zesde verminderen en zo het knikgevaar sterk verminderen. Slanke kolommen die leiden tot elegantere masten, zichtbare antennes en een enthousiaste welstandscommissie. octrooi

nummer: 1017638 houder: Semplonius Adviesburo, Laag Soeren uitvinder: H. Semplonius Het octrooi op ‘een mast met een verbeterde knikbestendigheid en stijfheid’ is het derde van ingenieur H. Semplonius. Al staan de andere twee dan niet op zijn eigen naam, maar op die van Kema, zijn vorige werkgever. “De bestaande gsm­masten vind ik nogal dominant, niet mooi,” zegt de uitvinder, “en de functie ervan wordt geheel overschaduwd door de constructie.” Semplonius ontwierp een lichte mast voor het dragen van gsm­antennes waarin je, zoals hij zegt “de antennes weer ziet in plaats van alleen de mastconstructie.” Voorwaar een verfrissend geluid, dat de gsm­aanbieders als muziek in de oren moet klinken, want veel mensen willen helemaal geen antennes zien. En denk eens aan de als boom vermomde masten die een paar jaar geleden in het nieuws waren: dat waren nog eens opgetuigde en overschaduwde antennes. De gebruikelijke gsm­masten meten vanaf de grond zo’n 36 meter en zijn, om doorknikken te voorkomen, relatief zwaar uitgevoerd. De geoctrooieerde mast is uiteraard net zo lang, maar bestaat uit een holle kolom met een relatief geringe diameter van 36 centimeter. Inwendig is ruimschoots voldoende ruimte voor de aan­ en afvoerkabels van de antennes.

Schuin

Om de 6 meter draagt de mast horizontale elementen die aan de uiteinden zijn verbonden met één van de drie tuien die vanaf de masttop schuin naar de grond lopen. Die tuien bestaan uit dunne staven met om de ruim 6 meter een kleine knik, juist ter hoogte van een element. De op de tuien gezette spanning zorgt in combinatie met die knikken voor een buitenwaarts gerichte kracht op de elementen, wat weer zorgt voor de vereiste kniksteun aan de centrale kolom. Met als uiteindelijk resultaat dat de kolom van de ‘geknikt getuigde’ mast veel slanker kan worden uitgevoerd, en met een veel lichtere fundering. In eerste instantie wil Semplonius zijn masten in eigen beheer laten bouwen, en zelf aannemers inschakelen. Daarnaast is KPN Netwerkbouw aan het uitzoeken of het de bouw wel zelf ter hand zou willen nemen. Momenteel is de uitvinder in onderhandeling met de firma O2 over de plaatsing van twee masten ergens in de Achterhoek: “De bouwvergunningen zijn aangevraagd en de welstandscommissie is laaiend enthousiast, want ze vinden de semploniusmast optisch veel beter dan de bestaande masten”, vult hij aan.

Idee

Op de vraag aan welke volgende vinding hij werkt, blijft het even stil: “Ik ga er van uit dat ik wel weer een idee krijg. Bij mij gaat het altijd om iets wat ik tegenkom, en waar ik dan een elegantere oplossing voor zoek die ook nog eens economisch haalbaar is. Die bestaande masten vind ik gewoon niet mooi.”

Reageer op dit artikel