nieuws

Doorbraak in plannen aanleg Centrale As

bouwbreed Premium

Doorbraak in plannen aanleg Centrale As

leeuwarden ­ De provincie Friesland en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Tytsjerksteradiel zijn het eens geworden over de plannen voor de aanleg van een nieuwe weg tussen de N31 bij Nijega en Dokkum. De weg moet Noordoost Friesland beter ontsluiten. Er wordt al lange tijd gesproken over de zogenaamde Centrale As. De kosten zijn begroot op 150 miljoen euro. De drie gemeenten betalen elk 10,7 miljoen. Tytsjerksteradiel strubbelde tegen; zij wilde meer ruimte voor nieuwbouwplannen en stelde een ultimatum anders zou het plan voor lange tijd worden uitgesteld. Door de tekst van het startdocument ruimer op te stellen, gingen alle partijen akkoord. Volgend jaar start de mer/tracéstudie. Doel is tussen 2005 en 2010 met de aanleg te beginnen.

Reageer op dit artikel