nieuws

Corporaties moeten geld snel inleveren

bouwbreed

den haag – Woningcorporaties krijgen een halfjaar om zelf hun overschot in te zetten voor stedelijke vernieuwing. Lukt dat niet, dan moet de regering ingrijpen om de 10 miljard euro in te kunnen zetten. De Tweede Kamer heeft daartoe gisteren een voorstel van GroenLinks aangenomen.

Indiener van de motie W. van Gent vindt dat de leefbaarheid in de wijken ook behoort tot het maatschappelijke takenpakket van corporaties. Het overschot van de hele corporatiesector zou daarvoor ingezet moeten worden. Eerst krijgt de verantwoordelijke minister van VROM tot juni 2003 de kans om de corporaties zelf het geld goed te laten verdelen. De Tweede Kamer heeft daarmee niet meteen gekozen voor de investeringsbank, zoals de VROMraad die heeft voorgesteld. Volgens het advies zouden alle woningbouwverenigingen een deel van hun vermogen verplicht moeten storten bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Die zou het dan als een soort bank verdelen over de vijftig wijken die het geld het meest nodig hebben, omdat ze voor een grote herstructureringsopgave staan. Over een half jaar in juni 2003 moet de regering een wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting met een voorstel voor een regeling om bedoelde overschotten te verevenen.

Stok

Woningcorporaties hebben negatief gereageerd. Zij zijn bang dat de creativiteit verdwijnt met gedwongen heffingen. Nu zoeken de rijke corporaties zelf naar investeringsmogelijkheden, door middel van collegiale financiering. De stedelijke vernieuwing komt echter naar de zin van de hele Tweede Kamer te traag op gang. Vandaar dat is gekozen voor een stok achter de deur om indien nodig beslag te kunnen leggen op het overschot. De volksvertegenwoordigers willen op deze manier de corporaties dwingen om een financiële bijdrage te leveren, ook al hebben zij zelf niet direct met de vernieuwing te maken. Overigens laat het parlement de corporaties niet helemaal vallen. De verenigingen zijn niet meer vrijgesteld van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting. De Kamerleden willen volgend jaar van de minister van VROMweten wat de effecten zijn van de afschaffing van de fiscale voordelen. Zij vinden namelijk dat de corporaties genoeg geld over moeten houden voor hun maatschappelijke taken, zoals het voorzien in betaalbare woonruimte en het bijdragen aan herstructureringsprojecten.

Reageer op dit artikel