nieuws

‘Corporatie moet in fusies eigen lijn kunnen trekken’

bouwbreed

hilversum ­ Woningbouwcorporaties moeten zelf een mogelijke fusie kunnen onderbouwen. Voorzitter W. van Leeuwen van Aedes vindt regels hierover betuttelend. Minister Kamp van VROM maakte deze week in een brief aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen bekend die de werkwijze van corporaties inzichtelijker moeten maken.

Vooral punt tien in de brief van Kamp is Van Leeuwen een doorn in het oog. Daarin worden voorstellen gedaan die corporaties voorschrijven hoe ze een fusie moeten onderbouwen. De politiek hecht aan die onderbouwing omdat zij wil dat corporaties hun lokale binding behouden. “Ook wij vinden dat woningcorporaties lokaal verankerd moeten zijn, maar zij bepalen zelf hoe ze dat doen. De overheid moet zich daarmee niet bemoeien.” Over een ander voorstel van Kamp is Van Leeuwen wel te spreken. Het verkopen van woningen aan huurders voor 70 of 80 procent van de marktwaarde is volgens de Aedes­man, afhankelijk van de uitwerking, goed. “Als corporaties straks zelf mogen beslissen wanneer en hoe de korting wordt gegeven, dan zorgt het voorstel voor een verruiming. Schrijft de minister dat voor, dan bemoeit hij zich met zaken waarover corporaties zelf moeten kunnen beslissen.” Met de verplichte opstelling van een treasury­statuut of beleggingsstrategie schiet Kamp bij Van Leeuwen in de Roos. “Logisch”, vindt de bestuurder.

Vertrouwen

Voorzitter M. Meindertsma van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties is niet gelukkig over de relatie tussen de beleidsmakers in Den Haag en de woningcorporaties. “Het lijkt soms alsof er te weinig vertrouwen is”, beschrijft zij de verhoudingen. Het is vooral de regelzucht van het ministerie van VROM die de bestuurder niet zint. “Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het zijn er zoveel dat we ze niet eens kunnen naleven”, reageert zij op de laatste beleidsvoorstellen van minister Kamp. De bewindsman van VROM wil dat toezichthouders in het vervolg richtlijnen op gaan stellen voor de interne en externe accountantscontrole. Meindertsma heeft niets tegen de aangekondigde maatregel, maar waarschuwt wel voor een wat makkelijke vlucht in meer regelgeving. “Geef corporaties vertrouwen, controleer achteraf en zorg voor sancties wanneer de dingen fout gaan.”

Reageer op dit artikel