nieuws

Britten willen huizen beter beschermen tegen bar weer

bouwbreed Premium

londen ­ Het Britse ministerie voor volkshuisvesting en planning wil dat nieuwe woningen beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, zware stormen of hogere temperaturen. Daarom is een voorstel gelanceerd om de bouwvoorschriften op dit punt te verscherpen.

In dit voorstel komt ook de bescherming tegen bodemvervuiling, met name op vroegere industriële gronden, aan de orde. De plannen zijn voorgelegd aan ongeveer tweehonderd organisaties in de bouwsector die er nu hun mening over kunnen geven. De nieuwe voorschriften spelen vooral in op recente voorspellingen over extremer weer door de klimaatveranderingen. Twee jaar geleden kwamen in Groot­Brittannië al enkele duizenden huizen door overstromende rivieren onder water te staan. Daarnaast dienen woningen ook bestand te zijn tegen aanhoudende zware regenval of tegen de voorspelde warmere zomers met langdurige droogte. De voorschriften hebben betrekking op vochtbestendige materialen, betere beveiliging tegen het binnendringen van vuil water via riolering of door de vloeren, hogere vocht­ en warmteweerstand van daken en het gebruik van drempels tegen overstromingsgevaar. Meer aandacht voor de bouwgrond zelf is nodig omdat steeds meer wordt gebouwd op zogenaamde ‘brownfield’­locaties waar vroeger zware industrieën als staalfabrieken, scheepswerven of kolenmijnen waren gevestigd. De regering wil dat 60 procent van alle nieuwbouw plaatsvindt in deze ‘bruine’ gebieden. Op dergelijke locaties moeten bouwers eerst een risico­inventarisatie uitvoeren. Ook moeten bouwkundige maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat natuurlijke gassen in de gebouwen kunnen binnendringen.

Reageer op dit artikel