nieuws

Bouw biedt klokkenluider gelegenheid verhaal te doen

bouwbreed

gouda ­ De bouw wil klokkenluiders een kans geven verkeerde zaken aan de kaak te stellen zonder dat dit consequenties heeft. Dit zei AVBB­voorzitter Brinkman in zijn reactie op het rapport van de enquêtecommissie bouwnijverheid, dat hij een constructief werkstuk noemde.

De bouw doet al het nodige aan zelfreiniging zoals de commissie Vos dat wil, liet Brinkman weten. “Wij hebben de afgelopen maanden veel energie gestoken in de gedragscode waarin sancties zitten voor bedrijven die zich niet aan de regels houden. Waarin klokkenluiders een kans krijgen zaken aan te kaarten bij vertrouwenspersonen. Het is een eerste handreiking”, aldus Brinkman. In dit verband noemde hij het jammer dat de overheid op het standpunt lijkt te staan toch ook in zee te willen met bedrijven die niet aan de gedragscode gebonden zijn. “Het is van tweeën één: of je wilt transparantie en eerlijkheid, of niet.” Hij erkende dat nu een sfeer van ‘smeren en fêteren’ over de sector hangt, ondanks het feit dat de commissie slechts enkele corruptiegevallen heeft aangetoond. “Er is geen sprake van dat dit op grote schaal gebeurt. Maar het moet geen sneren en creperen worden”, waarschuwde hij. Dat creperen slaat dan vooral op de angst in de sector dat ‘laagste prijs’ zal ontaarden in ‘te lage prijs’. Die angst wordt gedeeltelijk door de commissie weggenomen doordat zij voor standaardwerken de laagste prijs aanbeveelt, maar voor ingewikkelder werken ook kwaliteit mee wil nemen in de gunningscriteria. “Daar hebben wij altijd voor gepleit”, zegt Brinkman. Positief noemt hij het dat de commissie een verder structuuronderzoek aanbeveelt, de rol van de coördinerend bewindsman wil versterken en oog heeft voor de inefficiëntie in de sector als gevolg van de discontinuïteit. “Op dat punt is belangrijk werk te doen”, zo zei hij. Ook blij is hij met de aanbeveling dat het aanbestedingsbeleid wettelijk vastgelegd moet worden. “Dat betekent juridische inbedding ook richting lagere overheden. Dat betekent dat het in de ene gemeente niet langer anders kan dan in andere”, aldus Brinkman. Dat de commissie aanbeveelt de rekenvergoeding voor standaardwerken volledig af te schaffen en voor ingewikkelder werken te vervangen door een ontwerpvergoeding, heeft de zegen van de bouw. “Hoe je het noemt, interesseert mij niet zo”, zei hij. Brinkman: Het moet geen sneren en creperen worden

Reageer op dit artikel