nieuws

Bewoner wordt ontwikkelaar

bouwbreed

groningen ­ Na vijf jaar van voorbereiding is in Groningen de stichting KUUB, Centrum voor Particulier Bouwen opgericht. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de gemeente Groningen en woningcorporatie Nijestee.

Uitgangspunt van KUUB is dat burgers zelf een locatie kopen om daar hun eigen woonideeën te verwezenlijken. Dat kan individueel zijn, maar vooral speciale groepen als mindervaliden of geloofsgetuigen worden aangemoedigd met originele bouwideeën te komen. De bewoner wordt daarmee als het ware zelf een soort projectontwikkelaar. Het Centrum voor Particulier Bouwen moet burgers onafhankelijk advies en begeleiding geven over de bouwvoorbereiding, het bouwproces en de bouwvoorschriften. Veel professionele projectontwikkelaars staan niet meer te trappelen om grote risico’s te nemen. Door als ontwikkelaar in zee te gaan met groepen particulieren, die goed zijn georganiseerd, geïnformeerd en gemotiveerd, kunnen ze als volwaardige partner worden aangemerkt. Bovendien heeft voorbereidend onderzoek van KUUB inmiddels aangetoond dat eigen bouwprojecten meestal goedkoper uitvallen dan de gangbare.

Lukraak

Maar liefst twaalf van de zeventien bouwers in Groningen kiest liever voor eigen bouw dan voor een projectontwikkelaar. Overigens kunnen de particuliere bouwlocaties niet zomaar lukraak overal in stad worden uitgezocht. Groningen en corporatie Nijestee stellen jaarlijks twee nieuwe locaties voor het project KUUB beschikbaar. Op dit moment zijn dat de geplande nieuwbouwwijk De Linie, Lewenborg, de Eelderbaan en de Gerbrand Bakkerstraat. Volgend jaar komt daar in nog het zuidwestelijk deel van de wijk Corpus den Hoorn bij. Het onderzoek van KUUB heeft ook aangetoond dat het ontbreken van een bouwkavel voor particulieren vaak de reden is van het niet bouwen in eigen beheer. Daarnaast blijkt ook dat de particuliere bouwer graag invloed wil hebben als het gaat om bouwprojecten. Het verwachtingspatroon van de particuliere bouwer blijkt erg hoog te zijn, hetgeen garant staat voor een bepaalde kwaliteit, want ook de soms ingewikkelde regelgeving en consequente welstand worden door particuliere bouwers als zeer belangrijk ervaren.

Reageer op dit artikel