nieuws

Bedrijventerrein Almelo­Zuid nabij

bouwbreed

Bedrijventerrein Almelo­Zuid nabij

den haag ­ Als de Raad van State de herziening van het streekplan Overijssel 2000+ in stand laat, mogen omwonenden geen bezwaar meer maken tegen bestemmingsplannen voor een bedrijventerrein bij Almelo. Dit bleek tijdens een zitting van de raad, waar de bezwaren tegen het streekplan zijn toegelicht. De herziening van het plan maakt de realisatie van een regionaal bedrijventerrein van circa 185 hectare bij Almelo mogelijk. Na verschillende alternatieven te hebben overwogen, koos de provincie uiteindelijk voor Almelo­Zuid. Volgens de provincie is dit het meest milieuvriendelijke alternatief. De grote vraag die bij de Raad van State speelt, is of de herziening is aan te merken als concrete beleidsbeslissing. Dat zou betekenen dat omwonenden geen bezwaren meer kunnen aanvoeren tegen de uitwerking van het bedrijventerrein in de vorm van bestemmingsplannen. Met andere woorden: als de Raad van State het streekplan nu niet vernietigt, ligt de komst van een regionaal bedrijventerrein in Almelo­Zuid vast. De bezwaarmakers vinden dat de provincie het plan niet goed heeft voorbereid. Zo is volgens hen niet voldoende gekeken naar de aanwezigheid van beschermde dier­ en plantensoorten in de omgeving en naar de ontsluiting van het bedrijventerrein. Uitspraak over enkele maanden.

Reageer op dit artikel