nieuws

Bedrijven moeten wijken voor natuur

bouwbreed Premium

wageningen ­ Het Rijnhavengebied in Wageningen gaat grondig op de schop. Om de ontwikkeling van natuur en een recreatiekanaal aan de zuidkant van de haven mogelijk te maken, wil de gemeente bedrijven die daar nu nog zijn gevestigd, elders stationeren.

Afgelopen zomer kwam ingenieursbureau Aveco de Bondt met een uitgewerkt plan voor het havengebied, getiteld ‘De Voortuin van Wageningen’. Dit herinrichtingsplan kent twee varianten, de zogenoemde minimale en maximale variant. Wageningen heeft er nu voor gekozen de maximale variant, kosten 43 miljoen euro, na te streven. Deze variant kent een grote ecologische ingreep door ten zuiden van de huidige inham een nieuw kanaal aan te leggen voor recreatie. De bedrijven op die plek, Asfaltfabriek Bruil, Betoncentrale EBC en Transportbedrijf Van Leusden zullen moeten wijken voor dit nieuwe recreatiegebied.

Asfaltfabriek

Of het gebied er ook daadwerkelijk komt is vooral afhankelijk van de verhuizing van de asfaltfabriek. De gemeente is al langere tijd met het bedrijf in gesprek over vestiging buiten de stad. EBC en Van Leusden verhuizen naar een nieuw industrieterrein ten noorden van de haven. De commissie economie plaatste nog wel een kanttekening bij de financiële haalbaarheid. Subsidie van de provincie, rijksoverheid en de Europese Unie zijn nodig om het plan te kunnen realiseren. In het eerste kwartaal van 2003 wordt een plan van aanpak voor het vervolgtraject geschreven.

Reageer op dit artikel