nieuws

Amsterdams Stedelijk blijft op Museumplein

bouwbreed

AMSTERDAM ­ Het Stedelijk Museum Amsterdam blijft gevestigd aan het Museumplein. Het oude gebouw ondergaat een renovatie. En er moet een nieuwe vleugel verrijzen aan de zijde van de Van Baerlestraat. Daarvoor komt de gemeente Amsterdam nog wel 7 miljoen euro tekort, zo heeft cultuurwethouder Belliot gisteren bekendgemaakt.

De afgelopen week beoordeelde het college van burgemeester en wethouders diverse herontwikkelingsvarianten. Renovatie en uitbreiding op de huidige locatie krijgen de voorkeur boven verhuizing van het hele museum naar de Zuidas. Binnen het totaal beschikbare budget van 57,6 miljoen euro wordt vanaf 2004 het oude museumgebouw gerenoveerd en zal ergens op een Amsterdams industrieterrein een nieuw depot verrijzen. De renovatieplannen liggen al klaar. De Portugese architect Alvaro Siza herstelt de oude luister van de expositiezalen, verwijdert de aanbouw in de museumtuin en zorgt voor verbetering van de werkruimten van het museumpersoneel. De publieksruimte neemt na die renovatie echter af tot 6500 vierkante meter. Om de ruimtenood te lenigen ­ internationale musea hebben niet zelden de dubbele omvang ­ wordt uitbreiding gezocht met 1500 vierkante meter op de plaats van de huidige Sandbergvleugel. Daar is binnen het huidige bestemmingsplan ruimte voor een gebouw van drie lagen en een kelder tot een maximum van 14 meter hoogte. De kosten van de nieuwbouw worden geraamd op 10 miljoen euro. Waarschijnlijk wordt Siza gevraagd daarvoor een ontwerp te maken. De financiering plaatst Belliot nog voor problemen. Na de renovatie en de bouw van het nieuwe depot heeft zij nog maar 3 miljoen euro beschikbaar. Bekeken wordt of er geld kan worden verdiend met het uitbaten van horecavoorzieningen.

Gecombineerd

Winst zou er ook te behalen zijn als de nieuwbouw wordt gecombineerd met de bouw van winkels, appartementen en kantoren. Maar dat kan niet zonder wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente vreest dat zo’n commercieel plan langdurige bezwaarprocedures uitlokt. Verder benadrukte Belliot dat culturele initiatieven aan de Zuidas mogelijk blijven. Een nieuw cultuurpaleis aldaar moet dan wel iets toevoegen aan het bestaande aanbod.

Reageer op dit artikel