nieuws

Zeolieten maken regen­ en bronwater drinkbaar

bouwbreed

In Nederland bestaat weinig vraag naar het rechtstreeks omzetten van regenwater in drinkwater. Ook de populariteit van gescheiden circuits voor lokaal grijs (huishoudelijk) water en centraal geleverd drinkwater lijkt weinig stabiel. Toch kan de zuivering van hemelwater nuttig zijn bij infiltratieprojecten. octrooi

nummer: 1018789 houders: AquaEst (Zwolle), Bemag (Diemen), Moons & van Hoof (Eindhoven) uitvinders: W. Boelhouwer, D. Dautzenberg, J, van Hoof

Bijna vier jaar geleden besloten drie ondernemers dat ze wat wilden doen aan het gebrek aan betrouwbaar drinkwater op de wereld. “We hadden op onze reizen wat dat betreft veel ellende gezien,” vertelt ‘uitvinder’ Van Hoof “en we wilden kijken of we een bijdrage konden leveren aan de oplossing.” Samen met onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelden de drie een systeem voor het zuiveren van regen­ en bronwater. Ze dachten in eerste instantie dat enigszins gezuiverd regenwater voor veel mensen in ontwikkelingslanden al een hele verbetering zou betekenen vergeleken met het verontreinigde water dat ze gewoonlijk moesten drinken. Maar al gauw bleek dat de door hen geteste zeolieten zonder meer zeer drinkbaar water konden produceren uit regenwater. Het regenrijke Nederland zou een ideaal afzetgebied voor privé­waterzuiveraars vormen, ware het niet dat er hier al een uitgebreid net voor centraal gezuiverd water bestaat; met relatief erg goedkoop drinkwater. Daarnaast zijn de ervaringen met lokale, tweede netten voor ‘huishoudelijk’ water niet onverdeeld gunstig. Wat indertijd begon als een vrijblijvende hobby van drie heren, is inmiddels uitgegroeid tot het bedrijfje AquaSure in Almere. Een paar maanden geleden rolde de eerste productieserie van de ‘RainPC’ van de band, waarmee inmiddels in diverse landen tests lopen. Bijvoorbeeld in India en Brazilië, maar ook in Spanje en Italië. PC staat in dit geval voor Purification Centre. Hart van het systeem is een upstream werkend zeolietfilter, aangevuld met een voorfilter, en een nafilter met actieve koolstof. Het filter zit bij voorkeur tussen de wateropslagtank en de tappunten, zodat het tijdsverloop tussen de reiniging en het tappen zo klein mogelijk is. Het water heeft liefst al een eerdere reinigingsstap met zeoliet ondergaan, voordat het in de tank komt. Zeolieten zijn mineralen met kleine poriën, die werken als moleculaire zeef en ionenwisselaar. Op die manier kunnen ze zware metalen en bacteriën verwijderen. Er zijn ongeveer dertig natuurlijke zeolieten, en diverse synthetische. Na verzadiging zijn ze goed regenereerbaar. Het octrooi laat wijselijk in het midden om welk zeoliet het gaat.

Afhoudend

Dautzenberg, net terug van een zakenreis naar India, reageert in eerste instantie afhoudend op de vraag naar toelichting op ‘zijn’ octrooi. Hij wil eigenlijk geen aandacht trekken eer alles voor de volle 100 procent op de rails staat: “Wat mij betreft zoeken we pas in 2003 de publiciteit, in Kyoto. En ook dan pas wil ik Willem­Alexander er over aanspreken.” Aan de andere kant beseft hij dat octrooiteksten nu eenmaal openbaar zijn en wijt hij zijn voorzichtigheid aan zijn jaren bij Philips en Wavin. In India bezocht hij een zestal testsites met de RainPC. Voor Nederland voorziet hij pas kleinschalige toepassingen op grote schaal als VROM de eisen voor infiltratiewater aanscherpt. Dautzenberg: “Nederlands regenwater neemt nogal wat verontreinigingen mee uit de lucht, en zink uit de dakgoot. En denk bijvoorbeeld aan moderne daken met koper! Lokale bodeminfiltratie is de trend van de toekomst, maar dat soort water kun je natuurlijk beter niet jarenlang ongereinigd in de bodem laten zakken.” Het komt dus mooi uit dat de firma Beuker uit Opmeer begin oktober op de Aquatech een zinkfilter presenteerde op basis van octrooi 1018789. Tenminste, dat zegt Van Hoof. Dautzenberg houdt het op “een zeker bedrijf”.

Reageer op dit artikel