nieuws

Zeeland met verdachte offerte naar NMa

bouwbreed

den haag ­ Zeeland heeft verdachte omstandigheden rond de aanbesteding van een waterwerk een paar jaar geleden bij de NMa gemeld. Raming van de provincie en offerte van de aannemer liepen zo ver uiteen dat het project toen niet is gegund. De kartelpolitie studeert nog steeds op de zaak.

Het onderzoek loopt nog en dus is alleen sprake van verdenking, benadrukt directeur J.W. Stalknecht van de directie infrastructuur en vervoer van de provincie. De mislukte aanbesteding is al aanhangig gemaakt bij de NMa in de periode voordat de hele discussie over bouwfraude oplaaide. De melding van Zeeland is weer een voorbeeld van een vermoeden van prijsafspraken die de NMa heeft laten sloffen. Tijdens de verhoren van de enquêtecommissie bleek de kartelpolitie van diverse kanten tips te hebben gekregen over opdrijving van prijzen. Onder andere over de onderbouw van de HSL­Zuid en de waterkering bij Kampen. Toen bleek ook dat de kartelpolitie niets heeft gedaan met de aangereikte informatie van de diverse aanbestedende diensten. Pas toen de Tweede Kamer werk maakte van mogelijke bouwfraude, is de NMa aan de slag gegaan. In Zeeland trok de dienst Infrastructuur en vervoer aan de bel bij de kartelpolitie. Rond de aanbesteding van het waterwerk rees bij de provincie het vermoeden van prijsafspraken. De aannemer is daar ook op aangesproken, licht de directeur van de dienst toe. Dat leidde tot afbreking van de aanbestedingsprocedure. Inmiddels is het werk als onderdeel van een groter werk alsnog aanbesteed. Het resultaat was een veel lagere prijs dan de oorspronkelijke offerte.

Uitsluiten

Toch sluit de provincie de bewuste aannemer niet uit bij nieuwe projecten. “We sluiten niemand uit, maar kijken kritisch naar kennis en kunde en prestaties uit het verleden”, aldus Stalknecht. De provincie is blij met het initiatief van het Rijk om bouwers vooraf te kunnen natrekken. “De NMa is toch vooral een instantie die achteraf is in te schakelen. Het is prettig om meer mogelijkheden te hebben in geval van twijfel over een aannemer of ontwikkelaar.” De provincie is niet van plan het bureau bij iedere aanbesteding in te schakelen. Naar aanleiding van de bouwpraktijk in Zuid­Holland heeft Zeeland haar eigen organisatie doorgelicht. Een externe accountant heeft de bestaande procedures bekeken en daaruit zijn verschillende wijzigingen voortgevloeid. “Specifiek hebben we gekeken of er hier ook spaarpotjes werden aangelegd. Dat bleek niet het geval, maar we hebben de budgethouders nog eens extra voorgehouden waarom dat soort zaken echt niet kunnen.” De directie was al alert op functiescheiding en laat nooit één persoon over gunning van aanbestedingen beslissen.

Reageer op dit artikel